شما اینجا هستید!
خط انتقال گاز دهگلان
خط انتقال گاز دهگلان


شرکت جهاد نصر کرمان

خط انتقال گاز سنگان
خط انتقال گاز سنگان


شرکت جهاد نصر کرمان

انتقال آب دشت سيستان
انتقال آب دشت سيستان


شرکت جهاد نصر کرمان

زیرسازی بزرگراه قشم
زیرسازی بزرگراه قشم


شرکت جهاد نصر کرمان

آبیاری وزهکشی اراضی ابوحمیظه
آبیاری وزهکشی اراضی ابوحمیظه


شرکت جهاد نصر کرمان

محور زاهدان-بیرجند
محور زاهدان-بیرجند


شرکت جهاد نصر کرمان

سیرجان-قطروئیه
سیرجان-قطروئیه


شرکت جهاد نصر کرمان

قطعه5 زابل- زاهدان
قطعه5 زابل- زاهدان


شرکت جهاد نصر کرمان

محور بم زاهدان
محور بم زاهدان


شرکت جهاد نصر کرمان

آبیاری رامهرمز
آبیاری رامهرمز


شرکت جهاد نصر کرمان

خط لوله 36 اینچ زاهدان
خط لوله 36 اینچ زاهدان


شرکت جهاد نصر کرمان

باند دوم محور سیرجان-شهربابک
باند دوم محور سیرجان-شهربابک


شرکت جهاد نصر کرمان

 محور کرمان - بافت
محور کرمان - بافت


شرکت جهاد نصر کرمان

خط لوله کهنوج
خط لوله کهنوج


شرکت جهاد نصر کرمان

تقاطع میدان ابوذر
تقاطع میدان ابوذر


شرکت جهاد نصر کرمان

آسفالت معابر سطح شهر بم
آسفالت معابر سطح شهر بم


شرکت جهاد نصر کرمان

تعمیرات اساسی اسکله باهنر
تعمیرات اساسی اسکله باهنر


شرکت جهاد نصر کرمان

راه شهداد نهبندان
راه شهداد نهبندان


شرکت جهاد نصر کرمان

باند دوم باغین بم
باند دوم باغین بم


شرکت جهاد نصر کرمان

معدن سه چاهون
معدن سه چاهون


شرکت جهاد نصر کرمان

معدن گل گهر
معدن گل گهر


شرکت جهاد نصر کرمان

خط لوله 16 اینچ
خط لوله 16 اینچ


شرکت جهاد نصر کرمان

باند دوم محور رفسنجان - سرچشمه
باند دوم محور رفسنجان - سرچشمه


شرکت جهاد نصر کرمان

خط لوله 56 اینچ
خط لوله 56 اینچ


شرکت جهاد نصر کرمان

خط لوله میعانات گازی بندرعباس
خط لوله میعانات گازی بندرعباس


شرکت جهاد نصر کرمان

خط لوله 56 اینچ سراسری
خط لوله 56 اینچ سراسری


شرکت جهاد نصر کرمان

اجرای خط لوله 48 اینچ شمال- شمال
اجرای خط لوله 48 اینچ شمال- شمال


شرکت جهاد نصر کرمان

دسته بندی شرکت ها
پروژه های شرکت ها
فیلتر بر اساس وضعیت
فیلتر بر اساس استان