شما اینجا هستید!
مخازن ذخیره به همراه ادوات ایمنی
مخازن ذخیره به همراه ادوات ایمنی


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

سه دستگاه تاور Scrubber & Stripp


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

Stack مربوط به سیستم GRANULATOR
Stack مربوط به سیستم GRANULATOR


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

Filter Separator و Air Holder
Filter Separator و Air Holder


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

 سپریتور و دستگاه تجهیز تحت فشار
سپریتور و دستگاه تجهیز تحت فشار


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

ادوات خشک کننده داخلی
ادوات خشک کننده داخلی


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

راکتورهای سولفورزدایی
راکتورهای سولفورزدایی


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

 37 دستگاه Sample Cooler
37 دستگاه Sample Cooler


شرکت جهان توسعه پارس صنعت

خدمات صندوق - ارائه ضمانت نامه
خدمات صندوق - ارائه ضمانت نامه


صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار

سد D5 و کانال C3 سایت اختر
سد D5 و کانال C3 سایت اختر


شرکت مهندسی آب و خاک

خدمات صندوق - ارائه تسهیلات مالی
خدمات صندوق - ارائه تسهیلات مالی


صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار

آبزیان گستر نصر قشم
آبزیان گستر نصر قشم


شرکت بین الملل نصر کردستان

شرکت اقماری
شرکت اقماری


شرکت بین الملل نصر کردستان

تقاطع
تقاطع


گروه بین‌المللی توسعه و عمران نصر سپهر

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران


گروه بین‌المللی توسعه و عمران نصر سپهر

احداث کنارگذر اهر - مشکین شهر
احداث کنارگذر اهر - مشکین شهر


شرکت توسعه منابع آب و انرژی

168 واحد مسکونی کرمانشاه
168 واحد مسکونی کرمانشاه


شرکت توسعه منابع آب و انرژی

معدن
معدن


شرکت بین الملل نصر کردستان

انتقال آب دشت سیستان-هیرمند
انتقال آب دشت سیستان-هیرمند


شرکت کران دریا

پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار
پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار


شرکت آبادگران نصر کوثر

معدن ساوه
معدن ساوه


حفاری و اکتشاف تلاشگران فرتاک

تاسیسات انتهایی ملایر
تاسیسات انتهایی ملایر


شرکت جهاد نصر لرستان

پروژه رامهرمز
پروژه رامهرمز


شرکت جهاد نصر لرستان

پروژه دوسالق شوش
پروژه دوسالق شوش


شرکت جهاد نصر لرستان

پرورش ماهیان سپیددشت (فاز 1 و 2)
پرورش ماهیان سپیددشت (فاز 1 و 2)


شرکت جهاد نصر لرستان

پل اناری خرم آباد
پل اناری خرم آباد


شرکت جهاد نصر لرستان

پل بهداری خرم آباد
پل بهداری خرم آباد


شرکت جهاد نصر لرستان

دیوار ساحلی خرم آباد
دیوار ساحلی خرم آباد


شرکت جهاد نصر لرستان

پارک شاپوری
پارک شاپوری


شرکت جهاد نصر لرستان

دیوار حفاظتی تنگ تیر
دیوار حفاظتی تنگ تیر


شرکت جهاد نصر لرستان

چهارخطه الشتر - فیروزآباد
چهارخطه الشتر - فیروزآباد


شرکت جهاد نصر لرستان

تونل الشتر - بروجرد
تونل الشتر - بروجرد


شرکت جهاد نصر لرستان

بزرگراه دیر - کنگان
بزرگراه دیر - کنگان


شرکت جهاد نصر لرستان

طرح کنارگذر رامسر
طرح کنارگذر رامسر


شرکت کران دریا

ساخت 1 عدد شافت اصلی
ساخت 1 عدد شافت اصلی


شركت مهندسي نوآوران تكساز صنعت ( تايكو )

تعمیر و بازسازی تاپ درایو MH
تعمیر و بازسازی تاپ درایو MH


شركت مهندسي نوآوران تكساز صنعت ( تايكو )

ساخت 3 دستگاه تاپ درایو NTS
ساخت 3 دستگاه تاپ درایو NTS


شركت مهندسي نوآوران تكساز صنعت ( تايكو )

دشتک به زابل
دشتک به زابل


شرکت آبادگران نصر کوثر

سد
سد


شرکت بین الملل نصر کردستان

دسته بندی شرکت ها
    پروژه های شرکت ها
    فیلتر بر اساس وضعیت
    فیلتر بر اساس استان