مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
احداث 150 واحد مسکونی ایثار 2 ارومیه:احداث 150 واحد مسکونی ایثار 2 ارومیه

شـرکت : شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار
وضعیـــت : در حال اجرا
اطـلاعات کـارفرما : توسعه گران عمران ستاد
مشــاور : مهندسین مشاور پارت آرایه طرح
درصـد پیشـرفت : 15
مـــوقعیت: آذربایجان غربی
دسته بندی: پیمانکاری - تونل - نیرو - نفت و گاز - ارتباطات - کاوش های زمینی - مرمت آثار باستانی - کشاورزی - صنعت و معدن - تأسیسات و تجهیزات - راه و ترابری - پروژه های شاخص اجرا شده