مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
سال اجرا :1382

شـرکت : شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شرکت پالایش نفت تبریز
مشــاور : شرکت پالایش نفت تبریز
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: آذربایجان شرقی
دسته بندی: نفت و گاز