توضیحات تکمیلی پروژه

خوراک ورودی به واحد دانه بندی گوگرد به شرح ذيل می باشد:
Liquid Sulphur                     31.25 ton/h or 22.5 ton/h
 Bentonite                             2.5 ton/h
 Process water                      5.5 m3/h
 Low pressure steam            0.3 ton/h
 Instrument air                       80 m3/h
Electric energy                     200 Kw/h
 Tegopren                               0.5 Kg/h

گوگرد توليدی پالايشگاه بصورت مايع با دمای 140 الی 150 درجه سانتیگراد با درصد خلوص %99.8 به رنگ زرد توسط خطوط دو جداره وارد واحد دانه بندی گوگرد شده و در مخزن ذخيره گوگرد انباشته می گردد.


مشخصات پـروژه

عنوان توضیحات
خط دانه بندی گوگرد پالايشگاه گاز خانگيران سرخس:نصب واحد دانه بندی گوگرد در کنار پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با ظرفیت 600 تن در روز شامل نصب اسکلت بندی، تجهیزات مکانیک،پایپینگ و نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق

شـرکت : شرکت جامع تلاش صنعت طوس
وضعیـــت : اتمام یافت
اطـلاعات کـارفرما : شرکت جهاد نصر
مشــاور : -
درصـد پیشـرفت : 100
مـــوقعیت: خراسان رضوی
دسته بندی: صنعت و معدن