دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با هدف هم فکری و انتقال تجارب در روز پنجشنبه 11 مهر 98 در شهر مشهد مقدس با حضور مدیران عامل 41 شرکت گروه تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

آقای گلی مدیرعامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار ضمن عرض خیرمقدم به مدیران عامل پرتلاش و میهمانان به دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار، گزارشی از پیگیری جمع‌بندی جلسه گذشته ارائه کردند و از مدیران عامل شرکت های گروه خواستند تا همه با هم باشیم و شور و نشاط سازمانی داشته باشیم، امیدوار باشیم و با روحیه مثبت و با تلاش مضاعف پیش برویم.

در ادامه آقای دکتر سلطانی معاون توسعه بازار هلدینگ تلاشگران با توجه به فضای رقابتی موجود در فعالیت شرکت ها لزوم حرکت از فضای کسب و کارهای فعلی به سمت کسب و کارهای نوآورانه و اقیانوس آبی تشریح شد و به این منظور توجه به فناوری های جدید مرتبط با حوزه کاری هلدینگ مورد تأکید قرار گرفت.


برچسب ها :

اخبـار مرتـبط

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد ...

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا انرژی و هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها از نیروگاه هریس

در تاریخ 1398/07/10 جناب آقای مهندس رفان ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا ...

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با هدف هم فکری و انتقال تجارب در روز پنجشنبه 11 مهر 98 در شهر مشهد مقدس با حضور مدیران عامل 41 شرکت گروه تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

آقای گلی مدیرعامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار ضمن عرض خیرمقدم به مدیران عامل پرتلاش و میهمانان به دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار، گزارشی از پیگیری جمع‌بندی جلسه گذشته ارائه کردند و از مدیران عامل شرکت های گروه خواستند تا همه با هم باشیم و شور و نشاط سازمانی داشته باشیم، امیدوار باشیم و با روحیه مثبت و با تلاش مضاعف پیش برویم.

در ادامه آقای دکتر سلطانی معاون توسعه بازار هلدینگ تلاشگران با توجه به فضای رقابتی موجود در فعالیت شرکت ها لزوم حرکت از فضای کسب و کارهای فعلی به سمت کسب و کارهای نوآورانه و اقیانوس آبی تشریح شد و به این منظور توجه به فناوری های جدید مرتبط با حوزه کاری هلدینگ مورد تأکید قرار گرفت.برچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.

اخبـار مرتـبط

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد ...

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا انرژی و هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها از نیروگاه هریس

در تاریخ 1398/07/10 جناب آقای مهندس رفان ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا ...

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸