هفدهمین همایش روز بتن ، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و اولین همایش ملی سنگدانه در تاریخ 14، 15 و 16 مهر ماه سالجاری در حال اجرا می باشد . این کنفرانس سالانه به همت انجمن بتن ایران با معرفی طرح های برتر بتنی سال ، سخنرانی های عمومی و تخصصی و نمایشگاه تخصصی بتن برگزار میگردد.

شرکت توسعه سیلوها از اعضای فعال انجمن بتن ایران بوده و در سال های گذشته  توانسته است طرح برتر بیتی را در اجرای برجهای خنک کننده نیروگاه شهدای پاکدشت از آن خود کند .

در همایش امسال آقای مهندس داودی نایب رییس محترم هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها به اتفاق آقای دکتر تدین ریاست محترم هیات مدیره انجمن بتن ایران حضور داشتند .هفدهمین همایش روز بتن ، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و اولین همایش ملی سنگدانه در تاریخ 14، 15 و 16 مهر ماه سالجاری در حال اجرا می باشد . این کنفرانس سالانه به همت انجمن بتن ایران با معرفی طرح های برتر بتنی سال ، سخنرانی های عمومی و تخصصی و نمایشگاه تخصصی بتن برگزار میگردد.

شرکت توسعه سیلوها از اعضای فعال انجمن بتن ایران بوده و در سال های گذشته  توانسته است طرح برتر بیتی را در اجرای برجهای خنک کننده نیروگاه شهدای پاکدشت از آن خود کند .

در همایش امسال آقای مهندس داودی نایب رییس محترم هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها به اتفاق آقای دکتر تدین ریاست محترم هیات مدیره انجمن بتن ایران حضور داشتند .سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.