در تاریخ 1398/07/10 جناب آقای مهندس رفان ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا انرژی و آقای مهندس داودی نایب رییس محترم هیات مدیره توسعه سیلوها از روند عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی هریس بازدید نمودند . پس از افتتاح و سنکرون بخش گازی که در تاریخ 1398/05/10 با حضور ریاست محترم جمهور انجام شد ، آماده سازی نیروگاه برای افتتاح بخش بخار در سرلوحه کار قرار گرفت و برنامه فشرده بابت اتمام بخش های مختلف پروژه در رابطه با بخش بخار در دستور کار شرکت های مستقر در سایت به خصوص شرکت توسعه سیلوها قرار گرفته است.

ساختمانهای مسیر مگاوات بخش بخار نظیر سالن توربین و ژنراتور ، ساختمانهای سیستم خنک کن ، ساختمانهای تولید بخار و سازه های مرتبط به همراه مخازن مختلف سود ، اسید ، آب خام و... همگی در مسیر سنکرون در دست ساخت و بعضاً آماده بهره برداری می باشند . برنامه سنکرون این بخش در اوایل اسفند ماه سال جاری خواهد بود .


برچسب ها :

اخبـار مرتـبط

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد ...

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا انرژی و هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها از نیروگاه هریس

در تاریخ 1398/07/10 جناب آقای مهندس رفان ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا ...

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

در تاریخ 1398/07/10 جناب آقای مهندس رفان ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا انرژی و آقای مهندس داودی نایب رییس محترم هیات مدیره توسعه سیلوها از روند عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی هریس بازدید نمودند . پس از افتتاح و سنکرون بخش گازی که در تاریخ 1398/05/10 با حضور ریاست محترم جمهور انجام شد ، آماده سازی نیروگاه برای افتتاح بخش بخار در سرلوحه کار قرار گرفت و برنامه فشرده بابت اتمام بخش های مختلف پروژه در رابطه با بخش بخار در دستور کار شرکت های مستقر در سایت به خصوص شرکت توسعه سیلوها قرار گرفته است.

ساختمانهای مسیر مگاوات بخش بخار نظیر سالن توربین و ژنراتور ، ساختمانهای سیستم خنک کن ، ساختمانهای تولید بخار و سازه های مرتبط به همراه مخازن مختلف سود ، اسید ، آب خام و... همگی در مسیر سنکرون در دست ساخت و بعضاً آماده بهره برداری می باشند . برنامه سنکرون این بخش در اوایل اسفند ماه سال جاری خواهد بود .برچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.

اخبـار مرتـبط

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار

دهمین گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد ...

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا انرژی و هیات مدیره شرکت توسعه سیلوها از نیروگاه هریس

در تاریخ 1398/07/10 جناب آقای مهندس رفان ریاست محترم هیات مدیره گروه تانا ...

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸