بازدید مدیرعامل شرکت آریا پترو تلاشگران ازپروژه خاش ـ میرجاوه :

آقای مهندس نریمانی مدیرعامل شرکت آریا پترو تلاشگران روز سه شنبه مورخ 1398/06/26 از روند پیشرفت پروژه خاش ـ میرجاوه در بخشهای HSE :، تجهیز  کارگاه ، تسهیلات ارایه شده به کارفرما ، عملیات اجرایی مسیر سازی و نقشه برداری بازدید به عمل آوردند و در روز چهارشنبه 1398/06/27 با برگزاری جلسات کارگاهی که با حضور سرپرست کارگاه ، واحدها و بخش های مختلف تشکیل شد ضمن استماع گزارش و نقطه نظرات  همکاران موارد و رهنمود های مد نظر در پیشبرد پروژه را مطرح نمودند . بازدید مدیرعامل شرکت آریا پترو تلاشگران ازپروژه خاش ـ میرجاوه :

آقای مهندس نریمانی مدیرعامل شرکت آریا پترو تلاشگران روز سه شنبه مورخ 1398/06/26 از روند پیشرفت پروژه خاش ـ میرجاوه در بخشهای HSE :، تجهیز  کارگاه ، تسهیلات ارایه شده به کارفرما ، عملیات اجرایی مسیر سازی و نقشه برداری بازدید به عمل آوردند و در روز چهارشنبه 1398/06/27 با برگزاری جلسات کارگاهی که با حضور سرپرست کارگاه ، واحدها و بخش های مختلف تشکیل شد ضمن استماع گزارش و نقطه نظرات  همکاران موارد و رهنمود های مد نظر در پیشبرد پروژه را مطرح نمودند .سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.