نهمین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با هدف هم فکری و انتقال تجارب در روز یکشنبه 27 مرداد 98 با حضور مدیران عامل 41 شرکت با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیران‌عامل چهل شرکت اصلی گروه برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر دانش جعفری در مورد فضای کلان اقتصادی کشور سخنرانی کردند و چارچوب روش تأمین مالی شرکت پروژه را تشریح کردند و در ادامه آقای دکتر کاشان در زمینه ملزومات و ملاحظات تأمین مالی پروژه در چهار سطح جهان، اقتصاد کلان کشور، بنگاه و پروژه و مصادیق مختلف اجرایی آن صحبت کردند.

آقای دکتر میر درخصوص شناسایی توانمندیها، الزامات و ضرورتهای حضور گروه شرکت های تلاشگران در خارج از کشور راهکارها و موانع پیش روی توسعه تجارت خارجی و همکاریهای بین المللی هلدینگ را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادند و در ادامه نشست هیئت تجاری روسی شامل رئیس مرکز توسعه صادرات روسیه و رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران به گفتگو درخصوص توسعه همکاری های مشترک تجاری پرداختند.


برچسب ها :


نهمین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با هدف هم فکری و انتقال تجارب در روز یکشنبه 27 مرداد 98 با حضور مدیران عامل 41 شرکت با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیران‌عامل چهل شرکت اصلی گروه برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر دانش جعفری در مورد فضای کلان اقتصادی کشور سخنرانی کردند و چارچوب روش تأمین مالی شرکت پروژه را تشریح کردند و در ادامه آقای دکتر کاشان در زمینه ملزومات و ملاحظات تأمین مالی پروژه در چهار سطح جهان، اقتصاد کلان کشور، بنگاه و پروژه و مصادیق مختلف اجرایی آن صحبت کردند.

آقای دکتر میر درخصوص شناسایی توانمندیها، الزامات و ضرورتهای حضور گروه شرکت های تلاشگران در خارج از کشور راهکارها و موانع پیش روی توسعه تجارت خارجی و همکاریهای بین المللی هلدینگ را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادند و در ادامه نشست هیئت تجاری روسی شامل رئیس مرکز توسعه صادرات روسیه و رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران به گفتگو درخصوص توسعه همکاری های مشترک تجاری پرداختند.



برچسب ها :

سیستم ارسال نظر :




نظر های ثبت شده :



    نظر برای این پست ثبت نشده است.