جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی پناه ساز ایران در روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 با حضور اعضای محترم هیات مدیره ، مدیران و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مهندسی پناه ساز ایران و بازرسی قانونی در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

در این جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره در دوره مالی منتهی به97/10/30 و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجمع محترم ارائه گردید.


برچسب ها :


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی پناه ساز ایران در روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 با حضور اعضای محترم هیات مدیره ، مدیران و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مهندسی پناه ساز ایران و بازرسی قانونی در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

در این جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره در دوره مالی منتهی به97/10/30 و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجمع محترم ارائه گردید.برچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.