در فروردین ماه سال 1398 راهبر مشارکت غدیر آقای دکتر مهدی زاده و مدیر عامل شرکت توسعه آب و خاک نصر آقای مهندس نریمانی با فرماندار پل دختر آقای مهندس  دستیاری ملاقات حضوری داشتند که در این ملاقات راهبر مشارکت و مدیر عامل شرکت توسعه آب و خاک نصر آمادگی کامل خود را از هر نظر به منظور کمک رسانی به آسب دیدگان در سیل اعلام نمودند .

 

 روابط عمومی شرکت توسعه آب و خاک نصر


برچسب ها :


در فروردین ماه سال 1398 راهبر مشارکت غدیر آقای دکتر مهدی زاده و مدیر عامل شرکت توسعه آب و خاک نصر آقای مهندس نریمانی با فرماندار پل دختر آقای مهندس  دستیاری ملاقات حضوری داشتند که در این ملاقات راهبر مشارکت و مدیر عامل شرکت توسعه آب و خاک نصر آمادگی کامل خود را از هر نظر به منظور کمک رسانی به آسب دیدگان در سیل اعلام نمودند .

 

 روابط عمومی شرکت توسعه آب و خاک نصربرچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.