جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1397 شرکت توسعه آب و خاک نصر در روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 از ساعت 13:30 لغایت 15:30 با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت توسعه آب و خاک نصر و بازرس قانونی در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

                                    روابط عمومی شرکت توسعه آب و خاک نصر


برچسب ها :


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1397 شرکت توسعه آب و خاک نصر در روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 از ساعت 13:30 لغایت 15:30 با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت توسعه آب و خاک نصر و بازرس قانونی در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

                                    روابط عمومی شرکت توسعه آب و خاک نصربرچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.