۹
اردیبهشت ۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی تدوین و پایش استراتژی

  • بازدید : 1157 بار
  • دسته بندی :

«کارگاه آموزشی و توجیهی تدوین و پایش استراتژی» با حضور مدیرعامل، معاونت برنامه ریزی راهبردی و تعالی سازمان، معاونت امور مجامع و شرکت ها و مدیران طرح و برنامه شرکت های تابعه گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و با رویکرد توانمندسازی مدیران در روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 11 در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر گلی مدیرعامل محترم گروه تلاشگران ضمن خیرمقدم و یاد از شهدای گرانقدر پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد فرمودند ما به دنبال ایجاد تفکر استراتژیک، هم افزایی، تمرکز و تمایز شرکت های گروه هستیم و جهت گیری کلی هلدینگ به سمت اجرای مگاپروژه ها و ابرپروژه ها در سطح ملی و بین المللی و راه اندازی کار های نو و مدرن  با بکارگیری فناوری های نوین می باشد تا ضمن عمران و آبادی کشور عزیزمان و کسب درآمد سهم مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشیم.

در ادامه  ضمن ارائه آموزش فشرده پیرامون «ارکان جهت ساز استراتژی» توسط دکتر رضایی مدرس محترم دانشگاه و مشاور عالی مدیرعامل، درخصوص تعامل هلدینگ و شرکت های تابعه گروه در ارتباط با کنترل و پایش استراتژی و عملکرد شرکت ها بحث و تبادل نظر شد.


برچسب ها :

۹
اردیبهشت ۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی تدوین و پایش استراتژی

  • بازدید : 1157 بار
  • دسته بندی :

«کارگاه آموزشی و توجیهی تدوین و پایش استراتژی» با حضور مدیرعامل، معاونت برنامه ریزی راهبردی و تعالی سازمان، معاونت امور مجامع و شرکت ها و مدیران طرح و برنامه شرکت های تابعه گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و با رویکرد توانمندسازی مدیران در روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 11 در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر گلی مدیرعامل محترم گروه تلاشگران ضمن خیرمقدم و یاد از شهدای گرانقدر پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد فرمودند ما به دنبال ایجاد تفکر استراتژیک، هم افزایی، تمرکز و تمایز شرکت های گروه هستیم و جهت گیری کلی هلدینگ به سمت اجرای مگاپروژه ها و ابرپروژه ها در سطح ملی و بین المللی و راه اندازی کار های نو و مدرن  با بکارگیری فناوری های نوین می باشد تا ضمن عمران و آبادی کشور عزیزمان و کسب درآمد سهم مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشیم.

در ادامه  ضمن ارائه آموزش فشرده پیرامون «ارکان جهت ساز استراتژی» توسط دکتر رضایی مدرس محترم دانشگاه و مشاور عالی مدیرعامل، درخصوص تعامل هلدینگ و شرکت های تابعه گروه در ارتباط با کنترل و پایش استراتژی و عملکرد شرکت ها بحث و تبادل نظر شد.برچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.