۲۳
مرداد ۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران


به استناد آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده که در ساعت ۱۶/۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در محل سالن برق آلستوم واقع در تهران، خیابان ستارخان، جنب خیابان شهید جهانی‌نسب، نیروگاه طرشت برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.


دستور جلسه:
   ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
   ۲- تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹. 
   ۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
   ۴- انتخاب بازرس قانونی.
   ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
   ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار


برچسب ها :

اخبـار مرتـبط

افتتاح حساب اختصاصی واریز سود سهامداران در بانک قرض الحسنه رسالت

به نام خدا سهامداران محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با ...

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸

مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ مورخه ...

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران

به استناد آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ ...

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1396 شرکت بین الملل نصر کردستان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1396 شرکت بین ...

سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

واگذاری سهام به ایثارگران جهاد کشاورزی، حداقل سه ماه تمدید خواهد شد

آقای مهندس گلی رییس هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار در ...

پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به ۲۵ هزار ایثارگر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى وزارت جهاد کشاورزى گفت: در دولت ...

پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۲۳
مرداد ۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران


به استناد آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده که در ساعت ۱۶/۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در محل سالن برق آلستوم واقع در تهران، خیابان ستارخان، جنب خیابان شهید جهانی‌نسب، نیروگاه طرشت برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.


دستور جلسه:
   ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
   ۲- تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹. 
   ۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
   ۴- انتخاب بازرس قانونی.
   ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
   ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایداربرچسب ها :

سیستم ارسال نظر :
نظر های ثبت شده :    نظر برای این پست ثبت نشده است.

اخبـار مرتـبط

افتتاح حساب اختصاصی واریز سود سهامداران در بانک قرض الحسنه رسالت

به نام خدا سهامداران محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با ...

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸

مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ مورخه ...

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران

به استناد آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ ...

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1396 شرکت بین الملل نصر کردستان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1396 شرکت بین ...

سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

واگذاری سهام به ایثارگران جهاد کشاورزی، حداقل سه ماه تمدید خواهد شد

آقای مهندس گلی رییس هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار در ...

پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به ۲۵ هزار ایثارگر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى وزارت جهاد کشاورزى گفت: در دولت ...

پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶