حوزه فعالیت

انجام کليه فعاليت هاي معدني شامل اکتشاف، استخراج، بهره برداري ، استحصال، فرآوري، دانه بندي و کانی آرايي معادن.

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
نادعلی اسماعیلی رئـیس هیئت‌مدیره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصاد
سید احمد مشکانی نـایب ‏رئیس هیئت‌مدیره دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصاد
مهدی شعبانی عضو هیئت‌مدیره و مدیـرعامل دکتری تخصصی عمران- ژئوتکنیک
سرمایه ثبتی شرکت: 1000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 10 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 60 درصد
گروه صنعتی: معدن - صنعت
تــلفن : 021-88555316
فکس : 021-88555316
وبسایت: https://talashgaran.co
آدرس: تهران - خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ، خيابان شهيد فتحي شقاقي ، پلاك 27 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستي 1431793751 ایمیل: ZarMes@talashgaran.co
سرمایه ثبتی شرکت: 1000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 10 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 60 درصد
گروه صنعتی: معدن - صنعت
تــلفن : 021-88555316
فکس : 021-88555316
وبسایت: https://talashgaran.co
آدرس: تهران - خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ، خيابان شهيد فتحي شقاقي ، پلاك 27 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستي 1431793751 ایمیل: ZarMes@talashgaran.co
حوزه فعالیت

انجام کليه فعاليت هاي معدني شامل اکتشاف، استخراج، بهره برداري ، استحصال، فرآوري، دانه بندي و کانی آرايي معادن.

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
نادعلی اسماعیلی رئـیس هیئت‌مدیره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصاد
سید احمد مشکانی نـایب ‏رئیس هیئت‌مدیره دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصاد
مهدی شعبانی عضو هیئت‌مدیره و مدیـرعامل دکتری تخصصی عمران- ژئوتکنیک