اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
امیرابراهم افروز رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس مدیریت کسب و کار
حسن قاسم زاده نایب رئیس هیات مدیره دکترا عمران
سعید غلامی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
عباسعلی کارشناس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دکترا مدیریت تکنولوژی
عباسعلی گرجی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی مکانیک
سرمایه ثبتی شرکت: 100.000 میلیون ریال میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88619340
فکس : 021-88061954
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: https://toptechfund.com
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان سی و هفتم - پلاک 36 - واحد 3
سرمایه ثبتی شرکت: 100.000 میلیون ریال میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88619340
فکس : 021-88061954
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: https://toptechfund.com
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان سی و هفتم - پلاک 36 - واحد 3
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
امیرابراهم افروز رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس مدیریت کسب و کار
حسن قاسم زاده نایب رئیس هیات مدیره دکترا عمران
سعید غلامی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
عباسعلی کارشناس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دکترا مدیریت تکنولوژی
عباسعلی گرجی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی مکانیک