حوزه فعالیت

ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها. جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. سرمایه گذاری خطرپذیر (وی سی) در طرح های پژوهشی و فناوری. مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری. ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری. مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سیدجواد میر رییس هیات مدیره دکترا اقتصاد
غلامرضا شیخی عضو هیات مدیره دکترا مدیریت سیستم ها
عباسعلی کارشناس مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره دکترا مدیریت فناوری و نوآوری
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوز فعالیت به شماره 2099/ص/1399 کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
2 دانش بنیان https://pub.daneshbonyan.ir/
شماره ثبت: 552387
سرمایه ثبتی شرکت: 100.000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 10 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 34 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88619340
فکس : 02188217709
وبسایت: https://toptechfund.com
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان سی و هفتم - پلاک 36 - واحد 3
شماره ثبت: 552387
سرمایه ثبتی شرکت: 100.000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 10 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 34 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88619340
فکس : 02188217709
وبسایت: https://toptechfund.com
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان سی و هفتم - پلاک 36 - واحد 3
حوزه فعالیت

ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها. جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. سرمایه گذاری خطرپذیر (وی سی) در طرح های پژوهشی و فناوری. مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری. ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری. مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سیدجواد میر رییس هیات مدیره دکترا اقتصاد
غلامرضا شیخی عضو هیات مدیره دکترا مدیریت سیستم ها
عباسعلی کارشناس مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره دکترا مدیریت فناوری و نوآوری
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوز فعالیت به شماره 2099/ص/1399 کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
2 دانش بنیان https://pub.daneshbonyan.ir/