اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی کیوان آرا عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مکانیک
سعید غلامی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
عباسعلی گرجی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی مکانیک
امیر ابراهم افروز رئیس هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی
عباسعلی کارشناس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی صنایع
سرمایه ثبتی شرکت: 100.000 میلیون ریال میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
فکس : 021-88551128
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: https://toptechfund.com
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان هجدهم - پلاک 21
سرمایه ثبتی شرکت: 100.000 میلیون ریال میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
فکس : 021-88551128
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: https://toptechfund.com
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان هجدهم - پلاک 21
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی کیوان آرا عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مکانیک
سعید غلامی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
عباسعلی گرجی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی مکانیک
امیر ابراهم افروز رئیس هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی
عباسعلی کارشناس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی صنایع