درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21