حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای طراحی اجرایی طرح و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز واگذاری و فروش واحدهای تجاری و مسکونی و زراعی و کشاورزی و آتشباری و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر رشته آب- راه و حمل و نقل - ابنیه و تاسیسات کشاورزی و صنعت و معدن و اجاره و استیجاره ماشین آلات و انجام طرح های آبزی پروری، پرورش میگو، پرورش ماهی درقفس و...

رتبه بندی شرکت

5
راه و ترابری
5
آب
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
غلامحسین جمالی حاجیانی رئیس هیأت مدیره کارشناسی اقتصاد و بازرگانی
حسین قرخلو عضو هیأت مدیره کارشناسی مهندسی عمران
هوشنگ شریفی عضو هیأت مدیره کارشناسی مدیریت صنعتی
غلامرضا حاجیانی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارشناسی آبخیزداری
پرویز سرخوش نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
شماره ثبت: 940
سرمایه ثبتی شرکت: 19،800 میلیون ریال
نیروی انسانی: 9 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 53 درصد
گروه صنعتی: آب - راه و ترابری
تــلفن : 07733331777
فکس : 07733327117
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
آدرس: بوشهر- خیابان شهید شهریاری(خیابان جنب سینما بهمن)- تقاطع خیابان جهاد- شرکت جهاد نصر بوشهر
شماره ثبت: 940
سرمایه ثبتی شرکت: 19،800 میلیون ریال
نیروی انسانی: 9 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 53 درصد
گروه صنعتی: آب - راه و ترابری
تــلفن : 07733331777
فکس : 07733327117
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
آدرس: بوشهر- خیابان شهید شهریاری(خیابان جنب سینما بهمن)- تقاطع خیابان جهاد- شرکت جهاد نصر بوشهر
حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای طراحی اجرایی طرح و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز واگذاری و فروش واحدهای تجاری و مسکونی و زراعی و کشاورزی و آتشباری و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر رشته آب- راه و حمل و نقل - ابنیه و تاسیسات کشاورزی و صنعت و معدن و اجاره و استیجاره ماشین آلات و انجام طرح های آبزی پروری، پرورش میگو، پرورش ماهی درقفس و...

رتبه بندی شرکت

5
راه و ترابری
5
آب
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
غلامحسین جمالی حاجیانی رئیس هیأت مدیره کارشناسی اقتصاد و بازرگانی
حسین قرخلو عضو هیأت مدیره کارشناسی مهندسی عمران
هوشنگ شریفی عضو هیأت مدیره کارشناسی مدیریت صنعتی
غلامرضا حاجیانی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارشناسی آبخیزداری
پرویز سرخوش نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی