اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی گلی رئیس هیئت مدیره دکتری کارآفرینی
اسماعیل میرحبیبی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری
داوود اولیایی مدیرعامل کارشناس مکانیک
شماره ثبت: 298420
سرمایه ثبتی شرکت: 10000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
فکس : 021-88551128
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
شماره ثبت: 298420
سرمایه ثبتی شرکت: 10000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
فکس : 021-88551128
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی گلی رئیس هیئت مدیره دکتری کارآفرینی
اسماعیل میرحبیبی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری
داوود اولیایی مدیرعامل کارشناس مکانیک