اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی گلی رئیس هیئت مدیره دکتری کارآفرینی
اسماعیل میرحبیبی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری
داوود اولیایی مدیرعامل کارشناس مکانیک
مرتضی خزایی دبیر هیئت مدیره کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شماره ثبت: 298420
سرمایه ثبتی شرکت: 10000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
فکس : 021-88551128
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
شماره ثبت: 298420
سرمایه ثبتی شرکت: 10000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سرمایه گذاری
تــلفن : 021-88551519
فکس : 021-88551128
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی گلی رئیس هیئت مدیره دکتری کارآفرینی
اسماعیل میرحبیبی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری
داوود اولیایی مدیرعامل کارشناس مکانیک
مرتضی خزایی دبیر هیئت مدیره کارشناس ارشد مدیریت صنعتی