حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی)

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
4
تاسیسات و تجهیزات
5
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
هوشنگ گلابکش مدیر عامل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت صنایع
محمدتقی کرمی رئیس هیات مدیره کارشناسی کارشناسی عمران
شرکت تامین منابع اقتصاد پایدار(مهدی آجورلو) عضو هیات مدیره کارشناسی مهندس عمران
علی نتاج عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
محمد اسمعیل حیدری عضو هیات مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
2 کارت الکترونیک شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
3 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4 ISO: 9001:2015 IQI
5 ISO 14001.2009 IQI
6 OHSAS 18001.2007 IQI
7 HSE IQI
8 گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی وزارت کار
شماره ثبت: 149909
سرمایه ثبتی شرکت: 25000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 384 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 30 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 02144258609-10
فکس : 02144249347
وبسایت: www.abnkco.com
آدرس: تهران بزرگراه محمدعلی جناح نرسیده به فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار شهید گلاب پ 101
شماره ثبت: 149909
سرمایه ثبتی شرکت: 25000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 384 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 30 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 02144258609-10
فکس : 02144249347
وبسایت: www.abnkco.com
آدرس: تهران بزرگراه محمدعلی جناح نرسیده به فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار شهید گلاب پ 101
حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی)

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
4
تاسیسات و تجهیزات
5
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
هوشنگ گلابکش مدیر عامل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت صنایع
محمدتقی کرمی رئیس هیات مدیره کارشناسی کارشناسی عمران
شرکت تامین منابع اقتصاد پایدار(مهدی آجورلو) عضو هیات مدیره کارشناسی مهندس عمران
علی نتاج عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
محمد اسمعیل حیدری عضو هیات مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
2 کارت الکترونیک شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
3 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4 ISO: 9001:2015 IQI
5 ISO 14001.2009 IQI
6 OHSAS 18001.2007 IQI
7 HSE IQI
8 گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی وزارت کار