حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی)

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
4
تاسیسات و تجهیزات
5
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهندس هادی رضایی عضو هیات مدیره و مدیر عامل فوق لیسانس عمران
مهندس محسن آقاخانی رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت صنایع
مهندس حسین نورنگ نائب رئیس عضو هیات مدیره لیسانس عمران
مهندس علی نتاج عضو هیات مدیره و معاون فنی فوق لیسانس عمران
شرکت تامین منابع اقتصاد پایدار(مهندس حامد روئین) عضو هیات مدیره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
2 کارت الکترونیک شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
3 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4 ISO: 9001:2015 IQI
5 ISO 14001.2009 IQI
6 OHSAS 18001.2007 IQI
7 HSE IQI
8 گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی وزارت کار
شماره ثبت: 149909
سرمایه ثبتی شرکت: 25000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 30 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 02144258609-10
فکس : 02144249347
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.abnkco.com
آدرس: تهران بزرگراه محمدعلی جناح نرسیده به فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار شهید گلاب پ 101
شماره ثبت: 149909
سرمایه ثبتی شرکت: 25000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 30 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 02144258609-10
فکس : 02144249347
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.abnkco.com
آدرس: تهران بزرگراه محمدعلی جناح نرسیده به فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار شهید گلاب پ 101
حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی)

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
4
تاسیسات و تجهیزات
5
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهندس هادی رضایی عضو هیات مدیره و مدیر عامل فوق لیسانس عمران
مهندس محسن آقاخانی رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت صنایع
مهندس حسین نورنگ نائب رئیس عضو هیات مدیره لیسانس عمران
مهندس علی نتاج عضو هیات مدیره و معاون فنی فوق لیسانس عمران
شرکت تامین منابع اقتصاد پایدار(مهندس حامد روئین) عضو هیات مدیره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
2 کارت الکترونیک شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
3 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4 ISO: 9001:2015 IQI
5 ISO 14001.2009 IQI
6 OHSAS 18001.2007 IQI
7 HSE IQI
8 گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی وزارت کار