حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی)

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
5
کشاورزی
1
آب
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهندس قربان یوسفی مدیر عامل و عضو هیات مدیره لیسانس مکانیک
مهندس سعید گرامی نژاد نایب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت
مهندس محسن عابدینی پور رئیس هیات مدیره فوق لیسانس عمران
مهندس رحمت اله قاسمی عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت
مهندس محسن منتظران عضو هیات مدیره فوق لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
3 کارت الکترونیک شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
4 ISO 9001:2015 ROYALCERT
5 ISO 14001:2009 ROYALCERT
6 OHSAS18001:2007 ROYALCERT
7 HSE RYALCERT
شماره ثبت: 149909
سرمایه ثبتی شرکت: 25000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 30 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 02144258609-10
فکس : 02144249347
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.jnkosar.com
آدرس: تهران بزرگراه محمدعلی جناح نرسیده به فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار شهید گلاب پ 101
شماره ثبت: 149909
سرمایه ثبتی شرکت: 25000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 30 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 02144258609-10
فکس : 02144249347
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.jnkosar.com
آدرس: تهران بزرگراه محمدعلی جناح نرسیده به فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار شهید گلاب پ 101
حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی)

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
5
کشاورزی
1
آب
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهندس قربان یوسفی مدیر عامل و عضو هیات مدیره لیسانس مکانیک
مهندس سعید گرامی نژاد نایب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت
مهندس محسن عابدینی پور رئیس هیات مدیره فوق لیسانس عمران
مهندس رحمت اله قاسمی عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت
مهندس محسن منتظران عضو هیات مدیره فوق لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
3 کارت الکترونیک شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
4 ISO 9001:2015 ROYALCERT
5 ISO 14001:2009 ROYALCERT
6 OHSAS18001:2007 ROYALCERT
7 HSE RYALCERT