درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
تــلفن : 024-33460029
آدرس: زنجان، خیابان کارگر (صفا)، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3،
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
تــلفن : 024-33460029
آدرس: زنجان، خیابان کارگر (صفا)، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3،