حوزه فعالیت

 احداث انواع راههاي اصلي ، بزرگراه و ابنيه فني مرتبط .  احداث کانال اصلي و خط لوله انتقال آب و شبکه آبياري و زهکشي .  احداث سدهاي مخزني ، تنظيمي و ...  احداث کلیه ابنيه فني و تقاطعات غیر همسطح جاده ها و خیابان های داخل شهر ها .  زیر سازي خطوط راه آهن .  احداث انواع سیلوها ، شهرک های صنعتی و باند فرودگاه .  تسطيح اراضي و اجراي شبکه هاي فرعي 3 و 4 .  احداث مسير و اجراي تاسيسات و تجهيزات خطوط انتقال نفت و گاز .  احداث ساختمان و محوطه سازی آن .  حفاري ، استخراج ، فرآوري و حمل مواد معدني .  تسطیح اراضی و اجرای زیر ساختهای بخش کشاورزی

رتبه بندی شرکت

5
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
3
کشاورزی
2
آب
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
حسین نورنگ عضو هیات مدیره لیسانس حقوق قضایی
مرتضی علی آبادی رئیس هیات مدیره لیسانس حقوق قضایی
حسن پیوندی فرد مدیرعامل و نایب رئیس فوق لیسانس عمران و برنامه ریزی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 گواهینامه عضویت انجمن بتن ایران
3 ISO 9001:2015 EIQM
4 پروانه بهره برداری معدن شرق کلوت وزارت صنعت،معدن و تجارت
5 ISO 45001:2018 EIQM
6 ISO 14001:2015 EIQM
7 ISO 21500:2012 EIQM
8 IMS EIQM
9 گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
شماره ثبت: 1345
سرمایه ثبتی شرکت: 140.230.200 میلیون ریال
نیروی انسانی: 167 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - صنعت و معدن - تاسیسات و تجهیزات - کشاورزی - آب - صنعت
تــلفن : 02333436901-2
فکس : 02333436906
وبسایت: www.ognasr.com
آدرس: سمنان- بلوار بسیج مستضعفین- نرسیده به بلوار امیر کبیر- جنب ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی
شماره ثبت: 1345
سرمایه ثبتی شرکت: 140.230.200 میلیون ریال
نیروی انسانی: 167 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - صنعت و معدن - تاسیسات و تجهیزات - کشاورزی - آب - صنعت
تــلفن : 02333436901-2
فکس : 02333436906
وبسایت: www.ognasr.com
آدرس: سمنان- بلوار بسیج مستضعفین- نرسیده به بلوار امیر کبیر- جنب ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی
حوزه فعالیت

 احداث انواع راههاي اصلي ، بزرگراه و ابنيه فني مرتبط .  احداث کانال اصلي و خط لوله انتقال آب و شبکه آبياري و زهکشي .  احداث سدهاي مخزني ، تنظيمي و ...  احداث کلیه ابنيه فني و تقاطعات غیر همسطح جاده ها و خیابان های داخل شهر ها .  زیر سازي خطوط راه آهن .  احداث انواع سیلوها ، شهرک های صنعتی و باند فرودگاه .  تسطيح اراضي و اجراي شبکه هاي فرعي 3 و 4 .  احداث مسير و اجراي تاسيسات و تجهيزات خطوط انتقال نفت و گاز .  احداث ساختمان و محوطه سازی آن .  حفاري ، استخراج ، فرآوري و حمل مواد معدني .  تسطیح اراضی و اجرای زیر ساختهای بخش کشاورزی

رتبه بندی شرکت

5
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
3
کشاورزی
2
آب
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
حسین نورنگ عضو هیات مدیره لیسانس حقوق قضایی
مرتضی علی آبادی رئیس هیات مدیره لیسانس حقوق قضایی
حسن پیوندی فرد مدیرعامل و نایب رئیس فوق لیسانس عمران و برنامه ریزی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 گواهینامه عضویت انجمن بتن ایران
3 ISO 9001:2015 EIQM
4 پروانه بهره برداری معدن شرق کلوت وزارت صنعت،معدن و تجارت
5 ISO 45001:2018 EIQM
6 ISO 14001:2015 EIQM
7 ISO 21500:2012 EIQM
8 IMS EIQM
9 گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت