حوزه فعالیت

تولید فولاد،تولید روغن و روانکارها، کنتور سازی ، سوله سازی،گردشگری، حمل نقل، بیمه، سـرمایـه گذاری، بـازرگانی و همچنین بیش از 540 پروژه بـزرگ عمـرانی در زمینــه های (خطوط انتقال نفت و گاز آب و خـاک کشـاورزی ، گیاهان دارویی تسطیح اراضی کشاورزی – سد سازی – اسکله – کانال های آبیاری و زه کشی ، مالچ پاشی- آبزی پــروری (پرورش ماهی در قفس و میــگو ) آب شیـرین کن – راه و ترابــری ، پل ســازی – ساخت تونل – کاوش های زمینی – فولاد- ابنیه و ساختمـان – نیــرو تاسیسات و تجهیزات

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
1
آب
1
کاوش های زمینی
1
نفت و گاز
1
گروه راه وترابری
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علی کریمزاده کارنما رییس هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عباس حسن زاده مورویی عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی مدیریت دولتی
مهدی محسنی مقدم عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
رضا کهنوجی عضو هیات مدیره لیسانس عمران
عباس سلطانی عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 9001 شرکت ASYS اسپانیا
2 ISO 10002 شرکت ASYS اسپانیا
3 ISO 10004 شرکت ASYS اسپانیا
4 ISO 14001 شرکت ASYS اسپانیا
5 OHSAS18001 شرکت ASYS اسپانیا
6 HSE-MS وزارت نفت شرکت ASYS اسپانیا
7 ISO 29001 شرکت ASYS اسپانیا
8 ISO 21500 شرکت ASYS اسپانیا
شماره ثبت: 2214
سرمایه ثبتی شرکت: 1000000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 8873 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 19 درصد
تــلفن : 034-32610957-8
فکس : 034-32610002
ایــمیل: jahadnasrkerman@yahoo.com
وبسایت: www.j-nasrkerman.org
آدرس: کرمان -بلوار شهید صدوقی - بعد از پل راه آهن - ابتدای جاده باقرآباد
شماره ثبت: 2214
سرمایه ثبتی شرکت: 1000000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 8873 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 19 درصد
تــلفن : 034-32610957-8
فکس : 034-32610002
ایــمیل: jahadnasrkerman@yahoo.com
وبسایت: www.j-nasrkerman.org
آدرس: کرمان -بلوار شهید صدوقی - بعد از پل راه آهن - ابتدای جاده باقرآباد
حوزه فعالیت

تولید فولاد،تولید روغن و روانکارها، کنتور سازی ، سوله سازی،گردشگری، حمل نقل، بیمه، سـرمایـه گذاری، بـازرگانی و همچنین بیش از 540 پروژه بـزرگ عمـرانی در زمینــه های (خطوط انتقال نفت و گاز آب و خـاک کشـاورزی ، گیاهان دارویی تسطیح اراضی کشاورزی – سد سازی – اسکله – کانال های آبیاری و زه کشی ، مالچ پاشی- آبزی پــروری (پرورش ماهی در قفس و میــگو ) آب شیـرین کن – راه و ترابــری ، پل ســازی – ساخت تونل – کاوش های زمینی – فولاد- ابنیه و ساختمـان – نیــرو تاسیسات و تجهیزات

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
1
آب
1
کاوش های زمینی
1
نفت و گاز
1
گروه راه وترابری
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علی کریمزاده کارنما رییس هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عباس حسن زاده مورویی عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی مدیریت دولتی
مهدی محسنی مقدم عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
رضا کهنوجی عضو هیات مدیره لیسانس عمران
عباس سلطانی عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 9001 شرکت ASYS اسپانیا
2 ISO 10002 شرکت ASYS اسپانیا
3 ISO 10004 شرکت ASYS اسپانیا
4 ISO 14001 شرکت ASYS اسپانیا
5 OHSAS18001 شرکت ASYS اسپانیا
6 HSE-MS وزارت نفت شرکت ASYS اسپانیا
7 ISO 29001 شرکت ASYS اسپانیا
8 ISO 21500 شرکت ASYS اسپانیا