حوزه فعالیت

خطوط انتقال نفت و گاز -   راه و ترابري - آب وخاك – سدسازی- اسکله - كاوشهاي زميني و ساختمان

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
1
آب
1
کاوش های زمینی
1
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علی کریمزاده کارنما رییس هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عباس حسن زاده مورویی عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی مدیریت دولتی
مهدی محسنی مقدم عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
جواد سلطانی نژاد عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار عضو هیات مدیره * *
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 9001 شرکت ASYS اسپانیا
2 ISO 10002 شرکت ASYS اسپانیا
3 ISO 10004 شرکت ASYS اسپانیا
4 ISO 14001 شرکت ASYS اسپانیا
5 OHSAS18001 شرکت ASYS اسپانیا
6 HSE-MS وزارت نفت شرکت ASYS اسپانیا
شماره ثبت: 2214
سرمایه ثبتی شرکت: 1000000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 4634 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 19 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - ساختمان و ابنیه - آب - نفت و گاز - کاوش های زمینی
تــلفن : 034-32610657-8
فکس : 034-32610002
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.j-nasrkerman.org
آدرس: کرمان -بلوار شهید صدوقی - بعد از پل راه آهن - ابتدای جاده باقرآباد
شماره ثبت: 2214
سرمایه ثبتی شرکت: 1000000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 4634 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 19 درصد
گروه صنعتی: راه و ترابری - ساختمان و ابنیه - آب - نفت و گاز - کاوش های زمینی
تــلفن : 034-32610657-8
فکس : 034-32610002
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.j-nasrkerman.org
آدرس: کرمان -بلوار شهید صدوقی - بعد از پل راه آهن - ابتدای جاده باقرآباد
حوزه فعالیت

خطوط انتقال نفت و گاز -   راه و ترابري - آب وخاك – سدسازی- اسکله - كاوشهاي زميني و ساختمان

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
1
آب
1
کاوش های زمینی
1
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علی کریمزاده کارنما رییس هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عباس حسن زاده مورویی عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی مدیریت دولتی
مهدی محسنی مقدم عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
جواد سلطانی نژاد عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار عضو هیات مدیره * *
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 9001 شرکت ASYS اسپانیا
2 ISO 10002 شرکت ASYS اسپانیا
3 ISO 10004 شرکت ASYS اسپانیا
4 ISO 14001 شرکت ASYS اسپانیا
5 OHSAS18001 شرکت ASYS اسپانیا
6 HSE-MS وزارت نفت شرکت ASYS اسپانیا