حوزه فعالیت

مجری طرحها و پروژ ه های بزرگ عمرانی در رشته آب (1-امور مربوط به خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خـانه های آب و فاضلاب1-امور مربوط به بندها، سدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سازه های هیـدرولیکی و تونل های آب 2-امور مربوط به سـازه های دریایی و سـاحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان) - راه و باند - ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - نفت وگاز

رتبه بندی شرکت

4
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سیف اله صمدخواه عضوهیئت مدیره و مدیر عامل کارشناسی سازه های آبی
علی اکبر اصفهانیان رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت توسعه
مناف محمدزاده عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشذ مدیریت دولتی
رحیم خلیلی عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیر یت اجرایی
علی پاشائی تقلیدآباد عضو هیئت مدیره دکتری سازه
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 14001:2015 CONCORD
2 ISO 9001:2015 CONCORD
3 OHSAS 1800:2007 CONCORD
4 E & P FORUM GUIDELINES CONCORD
5 IMS (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS ) CONCORD
شماره ثبت: 2651
سرمایه ثبتی شرکت: 30000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 295 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - تاسیسات و تجهیزات - آب - نفت و گاز
تــلفن : 04432720088-89
فکس : 04432720026
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.tnsp.ir
آدرس: استان آذربايجان غربي – اروميه – بلوار بسیج کیلومتر 5 روبروي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي
شماره ثبت: 2651
سرمایه ثبتی شرکت: 30000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 295 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - تاسیسات و تجهیزات - آب - نفت و گاز
تــلفن : 04432720088-89
فکس : 04432720026
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.tnsp.ir
آدرس: استان آذربايجان غربي – اروميه – بلوار بسیج کیلومتر 5 روبروي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي
حوزه فعالیت

مجری طرحها و پروژ ه های بزرگ عمرانی در رشته آب (1-امور مربوط به خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خـانه های آب و فاضلاب1-امور مربوط به بندها، سدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سازه های هیـدرولیکی و تونل های آب 2-امور مربوط به سـازه های دریایی و سـاحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان) - راه و باند - ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - نفت وگاز

رتبه بندی شرکت

4
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سیف اله صمدخواه عضوهیئت مدیره و مدیر عامل کارشناسی سازه های آبی
علی اکبر اصفهانیان رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت توسعه
مناف محمدزاده عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشذ مدیریت دولتی
رحیم خلیلی عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیر یت اجرایی
علی پاشائی تقلیدآباد عضو هیئت مدیره دکتری سازه
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 14001:2015 CONCORD
2 ISO 9001:2015 CONCORD
3 OHSAS 1800:2007 CONCORD
4 E & P FORUM GUIDELINES CONCORD
5 IMS (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS ) CONCORD