شما اینجا هستید!
حوزه فعالیت

مجری طرحها و پروژ ه های بزرگ عمرانی در رشته آب (1-امور مربوط به خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خـانه های آب و فاضلاب1-امور مربوط به بندها، سدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سازه های هیـدرولیکی و تونل های آب 2-امور مربوط به سـازه های دریایی و سـاحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان) - راه و باند - ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - نفت وگاز

رتبه بندی شرکت

4
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی شعبانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دکتری عمران
داود آبرومند آذر عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
مناف محمد زاده عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 14001:2015 CONCORD
2 ISO 9001:2015 CONCORD
3 OHSAS 1800:2007 CONCORD
4 E & P FORUM GUIDELINES CONCORD
5 IMS (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS ) CONCORD
شماره ثبت: 2651
سرمایه ثبتی شرکت: 500000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 295 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سازندگان - نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی - بندرسازی و سازه های دریایی - ژئوتکنیک - پست ومخابرات - انرژی - مطالعات کشاورزی - شهرسازی ومعماری - پیمانکاران - برق - نیرو - ارتباطات - کاوش های زمینی - مرمت آثار باستانی
تــلفن : 04432720088-89
فکس : 04432720026
وبسایت: www.tnsp.ir
آدرس: استان آذربايجان غربي – اروميه – بلوار بسیج کیلومتر 5 روبروي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي
شماره ثبت: 2651
سرمایه ثبتی شرکت: 500000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 295 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: سازندگان - نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی - بندرسازی و سازه های دریایی - ژئوتکنیک - پست ومخابرات - انرژی - مطالعات کشاورزی - شهرسازی ومعماری - پیمانکاران - برق - نیرو - ارتباطات - کاوش های زمینی - مرمت آثار باستانی
تــلفن : 04432720088-89
فکس : 04432720026
وبسایت: www.tnsp.ir
آدرس: استان آذربايجان غربي – اروميه – بلوار بسیج کیلومتر 5 روبروي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي
حوزه فعالیت

مجری طرحها و پروژ ه های بزرگ عمرانی در رشته آب (1-امور مربوط به خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خـانه های آب و فاضلاب1-امور مربوط به بندها، سدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سازه های هیـدرولیکی و تونل های آب 2-امور مربوط به سـازه های دریایی و سـاحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان) - راه و باند - ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - نفت وگاز

رتبه بندی شرکت

4
ساختمان وابنیه
2
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی شعبانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دکتری عمران
داود آبرومند آذر عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
مناف محمد زاده عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 14001:2015 CONCORD
2 ISO 9001:2015 CONCORD
3 OHSAS 1800:2007 CONCORD
4 E & P FORUM GUIDELINES CONCORD
5 IMS (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS ) CONCORD