حوزه فعالیت

عمده فعاليت و توانایهاي شرکت بيشتر در زمينه هاي اجراي پروژه های عمراني در بخشهاي مختلف خطوط انتقال آب ، نفت وگاز، راه و ابنیه ، محوطه سازی، سد سازي و کانال ، آبیاری تحت فشار و آبخیزداری می باشد

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
محمدتقی کرمی مدیرعامل و عضو هیت مدیره لیسانس عمران
علیرضا فتح اللهی فرد رئیس هیات مدیره فوق لیسانس عمران
مهدی آجورلو عضو هیات مدیره لیسانس عمران
شماره ثبت: 1415
سرمایه ثبتی شرکت: 10،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 7 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: آب - نفت وگاز - نفت و گاز - تاسیسات و تجهیزات - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 04533815434
فکس : 04533815507
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
آدرس: اردبیل خیابان جام جم جنب ایران خودرو دیزل
شماره ثبت: 1415
سرمایه ثبتی شرکت: 10،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 7 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
گروه صنعتی: آب - نفت وگاز - نفت و گاز - تاسیسات و تجهیزات - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 04533815434
فکس : 04533815507
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
آدرس: اردبیل خیابان جام جم جنب ایران خودرو دیزل
حوزه فعالیت

عمده فعاليت و توانایهاي شرکت بيشتر در زمينه هاي اجراي پروژه های عمراني در بخشهاي مختلف خطوط انتقال آب ، نفت وگاز، راه و ابنیه ، محوطه سازی، سد سازي و کانال ، آبیاری تحت فشار و آبخیزداری می باشد

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
محمدتقی کرمی مدیرعامل و عضو هیت مدیره لیسانس عمران
علیرضا فتح اللهی فرد رئیس هیات مدیره فوق لیسانس عمران
مهدی آجورلو عضو هیات مدیره لیسانس عمران