حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ؛ طراحی ، اجرائی ، طراحی و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری و فروش واحد های تجاری ، مسکونی ، زراعی ، کشاورزی ،.... و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر : رشته ی آب ، رشته ی راه و ترابری ، رشته ی نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ابنیه و ساختمان صنعت و معدن و ...

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
4
تاسیسات و تجهیزات
1
کشاورزی
1
آب
1
نفت و گاز
5
نیرو
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
قدرت احمدزاده زمهریر مدیرعامل لیسانس مدیریت دولتی
احمد محمدپور عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
علیرضا فاضلی حق عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
جعفر دادخواه خیابانی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
مهدی کریمی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه
2 پروانه عضوت انجمن پیمانکاران انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
3 تایید صلاحیت ایمنی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
4 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
5 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
6 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
7 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
8 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
شماره ثبت: 5716
سرمایه ثبتی شرکت: 27000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 300 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 33 درصد
تــلفن : 04134767400-06
فکس : 04134767811
ایــمیل: info@jnea.com
وبسایت: www.jnea.com
آدرس: تبریز خ آزادی حد فاصل میدان لاله و ابوریحان خ شاهد
شماره ثبت: 5716
سرمایه ثبتی شرکت: 27000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 300 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 33 درصد
تــلفن : 04134767400-06
فکس : 04134767811
ایــمیل: info@jnea.com
وبسایت: www.jnea.com
آدرس: تبریز خ آزادی حد فاصل میدان لاله و ابوریحان خ شاهد
حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ؛ طراحی ، اجرائی ، طراحی و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری و فروش واحد های تجاری ، مسکونی ، زراعی ، کشاورزی ،.... و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر : رشته ی آب ، رشته ی راه و ترابری ، رشته ی نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ابنیه و ساختمان صنعت و معدن و ...

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
4
تاسیسات و تجهیزات
1
کشاورزی
1
آب
1
نفت و گاز
5
نیرو
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
قدرت احمدزاده زمهریر مدیرعامل لیسانس مدیریت دولتی
احمد محمدپور عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
علیرضا فاضلی حق عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
جعفر دادخواه خیابانی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
مهدی کریمی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه
2 پروانه عضوت انجمن پیمانکاران انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
3 تایید صلاحیت ایمنی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
4 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
5 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
6 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
7 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا
8 گواهینامه تضمین کیفیت کانکورد کانادا