حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ؛ طراحی ، اجرائی ، طراحی و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری و فروش واحد های تجاری ، مسکونی ، زراعی ، کشاورزی ،.... و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر : رشته ی آب ، رشته ی راه و ترابری ، رشته ی نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ابنیه و ساختمان صنعت و معدن و ...

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
4
تاسیسات و تجهیزات
4
کشاورزی
1
آب
5
کاوش های زمینی
1
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
قدرت احمدزاده زمهریر مدیرعامل لیسانس مدیریت دولتی
پرویز شاطری رئیس هیئت مدیره لیسانس راه و ساختمان
احمد محمدپور عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
علیرضا فاضلی حق عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
مهدی کریمی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه
شماره ثبت: 5716
سرمایه ثبتی شرکت: 27000000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 500 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 33 درصد
تــلفن : 04134767400-06
فکس : 04134767811
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.jnea.com
آدرس: تبریز خ آزادی حد فاصل میدان لاله و ابوریحان خ شاهد
شماره ثبت: 5716
سرمایه ثبتی شرکت: 27000000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 500 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 33 درصد
تــلفن : 04134767400-06
فکس : 04134767811
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.jnea.com
آدرس: تبریز خ آزادی حد فاصل میدان لاله و ابوریحان خ شاهد
حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ؛ طراحی ، اجرائی ، طراحی و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری و فروش واحد های تجاری ، مسکونی ، زراعی ، کشاورزی ،.... و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر : رشته ی آب ، رشته ی راه و ترابری ، رشته ی نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ابنیه و ساختمان صنعت و معدن و ...

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
4
تاسیسات و تجهیزات
4
کشاورزی
1
آب
5
کاوش های زمینی
1
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
قدرت احمدزاده زمهریر مدیرعامل لیسانس مدیریت دولتی
پرویز شاطری رئیس هیئت مدیره لیسانس راه و ساختمان
احمد محمدپور عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
علیرضا فاضلی حق عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
مهدی کریمی عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه