درصد مالکیت تلاشگران: 26 درصد
تــلفن : 084-32227067
آدرس: ايلام – بلوار خلیج فارس- پشت پارک کوثر
درصد مالکیت تلاشگران: 26 درصد
تــلفن : 084-32227067
آدرس: ايلام – بلوار خلیج فارس- پشت پارک کوثر