درصد مالکیت تلاشگران: 99 درصد
تــلفن : 33391931 -011
آدرس: مازندران ساري ،‌ميدان امام خميني،‌خ جام جم، روبروي صدا و سيما
درصد مالکیت تلاشگران: 99 درصد
تــلفن : 33391931 -011
آدرس: مازندران ساري ،‌ميدان امام خميني،‌خ جام جم، روبروي صدا و سيما