حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات فنی مهندسی و اجرای طرح های عمرانی در رشته ساختمان ، آب و راه وترابری با اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی ، کانال انتقال آب ، ساختمان ، سد سازی ، راهسازی ، تونل سازی ، ایستگاههای قطار ، روسازی و خطوط انتقال گاز می باشد.

رتبه بندی شرکت

3
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
5
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
محمدعلی حیدی دلگرم رئیس هیات مدیره لیسانس معارف اسلامی
علی اصغر شعبانی راد مدیر عامل و عضو هیات مدیره فوق لیسانس عمران
محمدسعید بابازاده عضو عیات مدیره لیسانس عمران
حسین یعقوبی عضو هیات مدیره لیسانس کشاورزی
مصطفی عسگری عضو هیات مدیره فوق لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 عضویت در انجمن بتن ایران انجمن بتن ایران
شماره ثبت: 2223
سرمایه ثبتی شرکت: 95 میلیون ریال
نیروی انسانی: 246 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: نفت و گاز - آب - کشاورزی - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 988138240401-3+
فکس : 988138226498+
ایــمیل: jnhamedan@yahoo.com
وبسایت: www.nasrhamedan.ir
آدرس: همدان ، بلوار بعثت ، پلاک 135
شماره ثبت: 2223
سرمایه ثبتی شرکت: 95 میلیون ریال
نیروی انسانی: 246 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: نفت و گاز - آب - کشاورزی - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 988138240401-3+
فکس : 988138226498+
ایــمیل: jnhamedan@yahoo.com
وبسایت: www.nasrhamedan.ir
آدرس: همدان ، بلوار بعثت ، پلاک 135
حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات فنی مهندسی و اجرای طرح های عمرانی در رشته ساختمان ، آب و راه وترابری با اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی ، کانال انتقال آب ، ساختمان ، سد سازی ، راهسازی ، تونل سازی ، ایستگاههای قطار ، روسازی و خطوط انتقال گاز می باشد.

رتبه بندی شرکت

3
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
5
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
محمدعلی حیدی دلگرم رئیس هیات مدیره لیسانس معارف اسلامی
علی اصغر شعبانی راد مدیر عامل و عضو هیات مدیره فوق لیسانس عمران
محمدسعید بابازاده عضو عیات مدیره لیسانس عمران
حسین یعقوبی عضو هیات مدیره لیسانس کشاورزی
مصطفی عسگری عضو هیات مدیره فوق لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 عضویت در انجمن بتن ایران انجمن بتن ایران