حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات فنی مهندسی و اجرای طرح های عمرانی در رشته ساختمان ، آب و راه وترابری با اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی ، کانال انتقال آب ، ساختمان ، سد سازی ، راهسازی ، تونل سازی ، ایستگاههای قطار ، روسازی و خطوط انتقال گاز می باشد.

گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 عضویت در انجمن بتن ایران انجمن بتن ایران
شماره ثبت: 2223
سرمایه ثبتی شرکت: 95.000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 246 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: نفت و گاز - آب - کشاورزی - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 988138240401-3+
فکس : 988138226498+
وبسایت: www.nasrhamedan.ir
آدرس: همدان ، بلوار بعثت ، پلاک 135
شماره ثبت: 2223
سرمایه ثبتی شرکت: 95.000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 246 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: نفت و گاز - آب - کشاورزی - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 988138240401-3+
فکس : 988138226498+
وبسایت: www.nasrhamedan.ir
آدرس: همدان ، بلوار بعثت ، پلاک 135
حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات فنی مهندسی و اجرای طرح های عمرانی در رشته ساختمان ، آب و راه وترابری با اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی ، کانال انتقال آب ، ساختمان ، سد سازی ، راهسازی ، تونل سازی ، ایستگاههای قطار ، روسازی و خطوط انتقال گاز می باشد.

گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 عضویت در انجمن بتن ایران انجمن بتن ایران