حوزه فعالیت

شركت جهاد نصر كرمانشاه در 1371 تأسيس و تا سال 1378 بصورت شركت ماشين آلاتي اداره مي شد كه بعد از سال 1378 با ادغام در نصر منطقه غرب بصورت شركت پيمانكاري وارد عرصه سازندگي كشور گرديد که عمده فعاليت اين شركت در جهت بازسازي مناطق آسيب ديده ، ساخت راهها ، راه آهن ، بزرگ راهها ، سدها ، بند هاي انحرافي ، كانال هاي انتقال آب ، خطوط انتقال نفت و گاز ، ساختمانهاي مسكوني ، تجاري و صنعتي مي باشد. اين شركت با بيش از بيست سال تجربه مفيد، مفتخر است كه تعداد قابل توجهي از پروژه هاي عمراني بزرگ و زيربنايي ميهن اسلاميمان را با كيفيت خوب، كمترين زمان و حداقل قيمت به اتمام برساند و در راستاي نيل به هدف اصلي و رسالت خود كه تلاش در راه عمران و آباداني مناطق محروم كشور است توانمنديهاي خود را در اجراي پروژه هاي ملي همچون راهسازي، خطوط انتقال نفت و گاز، سدسازي، خطوط انتقال آب و ساختمان سازي به اثبات برساند و بمنظور بكارگيري كامل ظرفيت خود ، در بازارهاي جهاني نيز حضور دارد. ما برآنيم تا با مديريت و اجراي طرحهاي عمراني، زيربنايي با اولويت آب و خاک، بعنوان مجري مطرح و کارآمد اين حوزه شناخته شويم و در اين راستا سودآوري ، افزايش سهم بازار داخل و خارج كشور ، رضايت كارفرمايان و سهامداران ، افزايش توان مديريتي و بهبود مستمر را بعنوان اهداف کلان مد نظر داريم. بقاء شرکت، عنايت به توسعه پايدار ، توجه به کارکنان بعنوان سرمايه هاي اصلي ، تقويت روحيه جهادگري و ايثار، اجراي پروژه ها در مناطق محروم از مهمترين اصول ارزشي ما مي باشد و برآنيم تا بتوانيم پيشرو در فعاليتهاي عمراني و کشاورزي کشور و الگويي براي شرکتهاي وابسته به مؤسسه جهاد نصر و ساير شرکتهاي پيمانکاري باشيم

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
1
تاسیسات و تجهیزات
2
کشاورزی
1
آب
2
نفت و گاز
5
نیرو
5
گروه صنعت
5
گروه معدن
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
2 گواهي نامه ايزو 90001 TÜV International Certification
3 گواهي نامه ايزو 45001 TÜV International Certification
4 گواهي نامه ايزو 14001 TÜV International Certification
5 گواهبنامه تأييد صلاحيت ايمني اداره كل تعاون ، كار و رفه اجتماعي استان كرمانشاه
شماره ثبت: 2238
سرمایه ثبتی شرکت: 200000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 16 درصد
تــلفن : 7 - 3720379 - 083
فکس : 37256677 - 083
وبسایت: www.jnkco.co
آدرس: کرمانشاه : ميدان آزادگان ، شهرک متخصصین ، خيابان مهر غربي ، بلوک 11و12 خانه سازي كد پستي 67189 83156
شماره ثبت: 2238
سرمایه ثبتی شرکت: 200000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 16 درصد
تــلفن : 7 - 3720379 - 083
فکس : 37256677 - 083
وبسایت: www.jnkco.co
آدرس: کرمانشاه : ميدان آزادگان ، شهرک متخصصین ، خيابان مهر غربي ، بلوک 11و12 خانه سازي كد پستي 67189 83156
حوزه فعالیت

شركت جهاد نصر كرمانشاه در 1371 تأسيس و تا سال 1378 بصورت شركت ماشين آلاتي اداره مي شد كه بعد از سال 1378 با ادغام در نصر منطقه غرب بصورت شركت پيمانكاري وارد عرصه سازندگي كشور گرديد که عمده فعاليت اين شركت در جهت بازسازي مناطق آسيب ديده ، ساخت راهها ، راه آهن ، بزرگ راهها ، سدها ، بند هاي انحرافي ، كانال هاي انتقال آب ، خطوط انتقال نفت و گاز ، ساختمانهاي مسكوني ، تجاري و صنعتي مي باشد. اين شركت با بيش از بيست سال تجربه مفيد، مفتخر است كه تعداد قابل توجهي از پروژه هاي عمراني بزرگ و زيربنايي ميهن اسلاميمان را با كيفيت خوب، كمترين زمان و حداقل قيمت به اتمام برساند و در راستاي نيل به هدف اصلي و رسالت خود كه تلاش در راه عمران و آباداني مناطق محروم كشور است توانمنديهاي خود را در اجراي پروژه هاي ملي همچون راهسازي، خطوط انتقال نفت و گاز، سدسازي، خطوط انتقال آب و ساختمان سازي به اثبات برساند و بمنظور بكارگيري كامل ظرفيت خود ، در بازارهاي جهاني نيز حضور دارد. ما برآنيم تا با مديريت و اجراي طرحهاي عمراني، زيربنايي با اولويت آب و خاک، بعنوان مجري مطرح و کارآمد اين حوزه شناخته شويم و در اين راستا سودآوري ، افزايش سهم بازار داخل و خارج كشور ، رضايت كارفرمايان و سهامداران ، افزايش توان مديريتي و بهبود مستمر را بعنوان اهداف کلان مد نظر داريم. بقاء شرکت، عنايت به توسعه پايدار ، توجه به کارکنان بعنوان سرمايه هاي اصلي ، تقويت روحيه جهادگري و ايثار، اجراي پروژه ها در مناطق محروم از مهمترين اصول ارزشي ما مي باشد و برآنيم تا بتوانيم پيشرو در فعاليتهاي عمراني و کشاورزي کشور و الگويي براي شرکتهاي وابسته به مؤسسه جهاد نصر و ساير شرکتهاي پيمانکاري باشيم

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
1
تاسیسات و تجهیزات
2
کشاورزی
1
آب
2
نفت و گاز
5
نیرو
5
گروه صنعت
5
گروه معدن
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
2 گواهي نامه ايزو 90001 TÜV International Certification
3 گواهي نامه ايزو 45001 TÜV International Certification
4 گواهي نامه ايزو 14001 TÜV International Certification
5 گواهبنامه تأييد صلاحيت ايمني اداره كل تعاون ، كار و رفه اجتماعي استان كرمانشاه