حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات مهندسی و اجرای طرحهای عمرانی در رشته های نفت و گاز (خطوط انتقال ،مخازن ، تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز – پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی – ایستگاه های تقویت فشار گاز – سازه های دریایی نفت و گاز ) و ساختمان (امور مربوط به سرمایه گذاری ، ساخت ، فروش و تجهیز واحدهای تجاری ، مسکونی ، صنعتی و ورزشی)و آب (امور مربوط به ساخت سدها ، سازه های هیدرولیکی ، کانالهای انتقال آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ) و راه و باند (ساخت جاده اصلی و فرعی ، راه ریلی ، باند فرودگاه ، تونل ، پل و تقاطع های غیر همسطح ) و کشاورزی (امور مربوط آبیاری ، بهسازی و اصلاح اراضی ، حوضچه های پرورش ماهی ، دامپروری و شیلات ) و صنعت و معدن (امور مربوط به تاسیسات و استخراج ، فرآوری ، ذخیره ، تبدیل موادخام و تجهیزات صنایع ) و تاسیسات و تجهیزات (تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سدها – شبکه های گازرسانی شهرها – تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک ) می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
عباس خیرالله زاده مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
صادق طالب باغبانی عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت دولتی
محمد علی شالباف رئیس هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
فاضل محسن پوریان عضو هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
محسن مشکی زاده عضو هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 HSE MANAGEMENT SYSTEM Concord
2 ISO 9001: 2015 Concord
3 ISO 10015 : 1999 Concord
4 ISO 14001 : 2015 Concord
5 ISO/TS 29001 :2010 Concord
6 ISO 45001 : 2018 Concord
شماره ثبت: 9941
سرمایه ثبتی شرکت: 200،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 68 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: نفت و گاز - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 986133214091-4+
فکس : 986133214095+
ایــمیل: info@nasr-misagh.com
وبسایت: www.nasr-misagh.com
آدرس: اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان وحید – پلاک 2
شماره ثبت: 9941
سرمایه ثبتی شرکت: 200،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 68 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: نفت و گاز - آب - کشاورزی - تاسیسات و تجهیزات - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
تــلفن : 986133214091-4+
فکس : 986133214095+
ایــمیل: info@nasr-misagh.com
وبسایت: www.nasr-misagh.com
آدرس: اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان وحید – پلاک 2
حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات مهندسی و اجرای طرحهای عمرانی در رشته های نفت و گاز (خطوط انتقال ،مخازن ، تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز – پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی – ایستگاه های تقویت فشار گاز – سازه های دریایی نفت و گاز ) و ساختمان (امور مربوط به سرمایه گذاری ، ساخت ، فروش و تجهیز واحدهای تجاری ، مسکونی ، صنعتی و ورزشی)و آب (امور مربوط به ساخت سدها ، سازه های هیدرولیکی ، کانالهای انتقال آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ) و راه و باند (ساخت جاده اصلی و فرعی ، راه ریلی ، باند فرودگاه ، تونل ، پل و تقاطع های غیر همسطح ) و کشاورزی (امور مربوط آبیاری ، بهسازی و اصلاح اراضی ، حوضچه های پرورش ماهی ، دامپروری و شیلات ) و صنعت و معدن (امور مربوط به تاسیسات و استخراج ، فرآوری ، ذخیره ، تبدیل موادخام و تجهیزات صنایع ) و تاسیسات و تجهیزات (تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سدها – شبکه های گازرسانی شهرها – تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک ) می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
عباس خیرالله زاده مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
صادق طالب باغبانی عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت دولتی
محمد علی شالباف رئیس هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
فاضل محسن پوریان عضو هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
محسن مشکی زاده عضو هیات مدیره لیسانس عمران-عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 HSE MANAGEMENT SYSTEM Concord
2 ISO 9001: 2015 Concord
3 ISO 10015 : 1999 Concord
4 ISO 14001 : 2015 Concord
5 ISO/TS 29001 :2010 Concord
6 ISO 45001 : 2018 Concord