حوزه فعالیت

شرکت جهاد نصر استان مرکزی از شرکتهای وابسته به موسسه جهاد نصر می باشد که در سال 1371 به شماره ثبت 1827 به ثبت رسیده و متشکل از ایثارگران و جهاد گران پر تلاشی است که با تکیه بر فرهنگ اسلامی و روحیه مشارکت و تجربه وتخصص وتوانمندیهای ویژه از جمله جسارت و صداقت توانائی های خود را در عرصه های مختلف کار وتلاش در جهت سازندگی وعمران کشور به اثبات رسانیده و با ارائه خدمات فنی و مهندسی موفق به اجرای بیش از 160 پروژه در زمینه های راهسازی ، آبیاری وزهکشی،سد سازی و ... شده است اهم فعالیتهای شرکت جهاد نصر استان مرکزی تحلیل، طراحی و اجرای پروژههای راهسازی -سد سازی آبیاری و زهکشی -انجام امور تاسیساتی وخطوط انتقال آب ونفت و گاز ...و انجام خدمات فنی و مهندسی می باشد.

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علی شجاعی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دکتری مدیریت استراتژیک
حبیب حاجیقربانی رئیس هیئت مدیره کارشناسی عمران
داوود دالایی عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران
محمد ملکی عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران
علیرضا مسعودی عضو هیئت مدیره دکتری مکانیک
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 شرکت TUV
2 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 شرکت TUV
3 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 18001 شرکت TUV
شماره ثبت: 1827
سرمایه ثبتی شرکت: 10،000 ریال میلیون ریال
نیروی انسانی: 688 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
تــلفن : 988634135581-7+
فکس : 988634135580+
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.nasremarkazi.ir
آدرس: اراک -کمربندی شمالی -جنب واحد اتوبوسرانی
شماره ثبت: 1827
سرمایه ثبتی شرکت: 10،000 ریال میلیون ریال
نیروی انسانی: 688 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
تــلفن : 988634135581-7+
فکس : 988634135580+
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: www.nasremarkazi.ir
آدرس: اراک -کمربندی شمالی -جنب واحد اتوبوسرانی
حوزه فعالیت

شرکت جهاد نصر استان مرکزی از شرکتهای وابسته به موسسه جهاد نصر می باشد که در سال 1371 به شماره ثبت 1827 به ثبت رسیده و متشکل از ایثارگران و جهاد گران پر تلاشی است که با تکیه بر فرهنگ اسلامی و روحیه مشارکت و تجربه وتخصص وتوانمندیهای ویژه از جمله جسارت و صداقت توانائی های خود را در عرصه های مختلف کار وتلاش در جهت سازندگی وعمران کشور به اثبات رسانیده و با ارائه خدمات فنی و مهندسی موفق به اجرای بیش از 160 پروژه در زمینه های راهسازی ، آبیاری وزهکشی،سد سازی و ... شده است اهم فعالیتهای شرکت جهاد نصر استان مرکزی تحلیل، طراحی و اجرای پروژههای راهسازی -سد سازی آبیاری و زهکشی -انجام امور تاسیساتی وخطوط انتقال آب ونفت و گاز ...و انجام خدمات فنی و مهندسی می باشد.

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علی شجاعی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دکتری مدیریت استراتژیک
حبیب حاجیقربانی رئیس هیئت مدیره کارشناسی عمران
داوود دالایی عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران
محمد ملکی عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران
علیرضا مسعودی عضو هیئت مدیره دکتری مکانیک
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 شرکت TUV
2 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 شرکت TUV
3 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 18001 شرکت TUV