حوزه فعالیت

شرکت جهاد نصر استان مرکزی از شرکتهای وابسته به موسسه جهاد نصر می باشد که در سال 1371 به شماره ثبت 1827 به ثبت رسیده و متشکل از ایثارگران و جهاد گران پر تلاشی است که با تکیه بر فرهنگ اسلامی و روحیه مشارکت و تجربه وتخصص وتوانمندیهای ویژه از جمله جسارت و صداقت توانائی های خود را در عرصه های مختلف کار وتلاش در جهت سازندگی وعمران کشور به اثبات رسانیده و با ارائه خدمات فنی و مهندسی موفق به اجرای بیش از 160 پروژه در زمینه های راهسازی ، آبیاری وزهکشی،سد سازی و ... شده است اهم فعالیتهای شرکت جهاد نصر استان مرکزی تحلیل، طراحی و اجرای پروژههای راهسازی -سد سازی آبیاری و زهکشی -انجام امور تاسیساتی وخطوط انتقال آب ونفت و گاز ...و انجام خدمات فنی و مهندسی می باشد.

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
محمود عسگری عضو هیئت مدیره کارشناسی روابط عمومی
قاسم خراجی عضو هیئت مدیره دکتری DBA
علی شجاعی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری استراتژیک
حبیب حاجیقربانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران
نادر قلی ابراهیمی رئیس هیئت مدیره دکتری سازه های آبی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 integrated MANAGMENT SYSTEM CONCORD
2 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 CONCORD
3 MANAGMENT SYSTEM CONCORD
4 تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور
5 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 CONCORD
6 HSE MANAGMENT SYSTEM CONCORD
شماره ثبت: 1827
سرمایه ثبتی شرکت: 10،000 ریال میلیون ریال
نیروی انسانی: 688 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: ساختمان و ابنیه - تاسیسات و تجهیزات - آب - کشاورزی - راه و ترابری
تــلفن : 988634135581-7+
فکس : 988634135580+
ایــمیل: JAHADENAR_ARAK@YAHOO.COM
وبسایت: WWW.JNARAK.IR
آدرس: اراک -کمربندی شمالی -جنب واحد اتوبوسرانی
شماره ثبت: 1827
سرمایه ثبتی شرکت: 10،000 ریال میلیون ریال
نیروی انسانی: 688 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
گروه صنعتی: ساختمان و ابنیه - تاسیسات و تجهیزات - آب - کشاورزی - راه و ترابری
تــلفن : 988634135581-7+
فکس : 988634135580+
ایــمیل: JAHADENAR_ARAK@YAHOO.COM
وبسایت: WWW.JNARAK.IR
آدرس: اراک -کمربندی شمالی -جنب واحد اتوبوسرانی
حوزه فعالیت

شرکت جهاد نصر استان مرکزی از شرکتهای وابسته به موسسه جهاد نصر می باشد که در سال 1371 به شماره ثبت 1827 به ثبت رسیده و متشکل از ایثارگران و جهاد گران پر تلاشی است که با تکیه بر فرهنگ اسلامی و روحیه مشارکت و تجربه وتخصص وتوانمندیهای ویژه از جمله جسارت و صداقت توانائی های خود را در عرصه های مختلف کار وتلاش در جهت سازندگی وعمران کشور به اثبات رسانیده و با ارائه خدمات فنی و مهندسی موفق به اجرای بیش از 160 پروژه در زمینه های راهسازی ، آبیاری وزهکشی،سد سازی و ... شده است اهم فعالیتهای شرکت جهاد نصر استان مرکزی تحلیل، طراحی و اجرای پروژههای راهسازی -سد سازی آبیاری و زهکشی -انجام امور تاسیساتی وخطوط انتقال آب ونفت و گاز ...و انجام خدمات فنی و مهندسی می باشد.

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
کشاورزی
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
محمود عسگری عضو هیئت مدیره کارشناسی روابط عمومی
قاسم خراجی عضو هیئت مدیره دکتری DBA
علی شجاعی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری استراتژیک
حبیب حاجیقربانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران
نادر قلی ابراهیمی رئیس هیئت مدیره دکتری سازه های آبی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 integrated MANAGMENT SYSTEM CONCORD
2 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 CONCORD
3 MANAGMENT SYSTEM CONCORD
4 تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور
5 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 CONCORD
6 HSE MANAGMENT SYSTEM CONCORD