حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي خدمات انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی و بین المللی (ترانزیت ) کالا

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
یداله شمایلی رئیس هیات مدیره لیسانس -
هاشم کیائی مدیرعامل و عضو هیات مدیره دیپلم -
عباس دارائی نژاد نائب رئیس هیات مدیره لیسانس -
محمد موحدخواه عضو هیات مدیره لیسانس -
محمدحسین قلعه قوند دیپلم عضو هیات مدیره -
شماره ثبت: 82844
سرمایه ثبتی شرکت: 50،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 140 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 8 درصد
گروه صنعتی: حمل و نقل (راه و ترابری)
تــلفن : 982144905917-18 +
فکس : 982144905928+
ایــمیل: info@jntco.ir
وبسایت: jntco.ir
آدرس: تهران کیلومتر 12 جاده مخصوص بعد از مرکز خرید و فروش خودرو چیتگر
شماره ثبت: 82844
سرمایه ثبتی شرکت: 50،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 140 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 8 درصد
گروه صنعتی: حمل و نقل (راه و ترابری)
تــلفن : 982144905917-18 +
فکس : 982144905928+
ایــمیل: info@jntco.ir
وبسایت: jntco.ir
آدرس: تهران کیلومتر 12 جاده مخصوص بعد از مرکز خرید و فروش خودرو چیتگر
حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي خدمات انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی و بین المللی (ترانزیت ) کالا

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
یداله شمایلی رئیس هیات مدیره لیسانس -
هاشم کیائی مدیرعامل و عضو هیات مدیره دیپلم -
عباس دارائی نژاد نائب رئیس هیات مدیره لیسانس -
محمد موحدخواه عضو هیات مدیره لیسانس -
محمدحسین قلعه قوند دیپلم عضو هیات مدیره -