حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي خدمات 1-انجام کلیه مراحل مربوط به نظارت ، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی از قبیل ارائه خدمات فنی و مهندسی توسعه و عمران روستائی و خدمات زیربنایی بخش کشاورزی 2-اجاره و استیجاره ماشین آلات و تحصیل و ارائه نمایندگی مختلف داخلی و خارجی 3-مبادرت به کلیه معاملات و فعالیتهای بازرگانی 4-طراحی و ساخت، راه اندازی ، بهره برداری و نگه داری کلیه بناهای تجارتی ، مسکونی ، صنعتی و.......... 5-شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و داخلی و خارج از کشور می باشد.

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علیرضا زواره مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره دکتری مدیریت استراتژیک
محمد حسین درخشان نائب رئیس هیئت مدیره دیپلم مدیریت بحران
رحمان یکتا دوست هیئت مدیره لیسانس عمران-آب
ابراهیم هوری هیئت مدیره لیسانس آب و خاک
منصور خاکی هیئت مدیره فوق لیسانس عمران روستائی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 9001:2000سیستم مدیریت کیفیت (ANGLO JAPANESE AMERICAN(AJA
2 FSO14001:2004 سیستم مدیریت زیست محیطی (ANGLO JAPANESE AMERICAN(AJA
3 OHSAS18001:2007سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ANGLO JAPANESE AMERICAN(AJA
4 IMSسیستم مدیریت یکپارچه (IQSSECRITY(IQS
شماره ثبت: 149097
سرمایه ثبتی شرکت: 40،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 184 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 4 درصد
گروه صنعتی: آب - کشاورزی - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
آدرس: تهران-کیلومتر10/5جاده مخصوص کرج-جنب کارخانه رنگ هاویلوکس
شماره ثبت: 149097
سرمایه ثبتی شرکت: 40،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 184 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 4 درصد
گروه صنعتی: آب - کشاورزی - صنعت و معدن - راه و ترابری - ساختمان و ابنیه
آدرس: تهران-کیلومتر10/5جاده مخصوص کرج-جنب کارخانه رنگ هاویلوکس
حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي خدمات 1-انجام کلیه مراحل مربوط به نظارت ، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی از قبیل ارائه خدمات فنی و مهندسی توسعه و عمران روستائی و خدمات زیربنایی بخش کشاورزی 2-اجاره و استیجاره ماشین آلات و تحصیل و ارائه نمایندگی مختلف داخلی و خارجی 3-مبادرت به کلیه معاملات و فعالیتهای بازرگانی 4-طراحی و ساخت، راه اندازی ، بهره برداری و نگه داری کلیه بناهای تجارتی ، مسکونی ، صنعتی و.......... 5-شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و داخلی و خارج از کشور می باشد.

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
علیرضا زواره مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره دکتری مدیریت استراتژیک
محمد حسین درخشان نائب رئیس هیئت مدیره دیپلم مدیریت بحران
رحمان یکتا دوست هیئت مدیره لیسانس عمران-آب
ابراهیم هوری هیئت مدیره لیسانس آب و خاک
منصور خاکی هیئت مدیره فوق لیسانس عمران روستائی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 9001:2000سیستم مدیریت کیفیت (ANGLO JAPANESE AMERICAN(AJA
2 FSO14001:2004 سیستم مدیریت زیست محیطی (ANGLO JAPANESE AMERICAN(AJA
3 OHSAS18001:2007سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ANGLO JAPANESE AMERICAN(AJA
4 IMSسیستم مدیریت یکپارچه (IQSSECRITY(IQS