حوزه فعالیت

گروه نصر سپهر متشکل از کارکنان متخصص متعهد، با روحیه مشارکتی می باشند که با استفاده از توانمندی شرکت های زیر مجموعه در داخل و خارج ازکشور در زمینه های سرمایه گذاری، طراحی، تامین کالا و اجرا در حوزه های عمرانی، معدن،  انرژی، صنعت و کشاورزی فعالیت می نماید.

برآورده نمودن نیازهای کارفرمایان، شرکای تجاری و مشتریان مهمترین هدف ما می باشد. بدین منظور در ارتقای کیفیت، کارآیی خدمات و سرعت در تحویل، تلاش نموده و با استفاده از تکنولوژی های برتر و افزایش توان مدیریتی در این مسیر گام بر می داریم و در راه رسیدن به اهدافمان اصول علمی مدیریت، قوانین زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر قوانین حاکم برکشور را سرلوحه خود قرار می دهیم

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
1
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
حسن پورسینا رییس هیئت مدیره لیسانس عمران
جلال سبحانی نایب رییس هیات مدیره لیسانس عمران
غلامرضا سفیدگیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
عباس سخن‌گو عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
حسین نوری حسین آبادی عضو هیئت مدیره دیپلم -
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 45001 : 2018 TUWWORLD
2 ISO 10004 : 2018 TUWWORLD
3 ISO 10006 : 2017 TUWWORLD
4 ISO 9001 : 2015 TUWWORLD
5 ISO 14001 : 2015 TUWWORLD
شماره ثبت: 477144
سرمایه ثبتی شرکت: 460،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 58 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
تــلفن : 982188202376+
فکس : 982188202375+
وبسایت: nasrsepehr.com
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، بعد از پل همت، کوچه گیتا، انتهای آرمان، پلاک 2/1 طبقه چهارم
تــلفن : 983133246570+
فکس : 983133246419+
آدرس: دفتر اصفهان: خیابان امام خمینی، خیابان بسیج ، کدپستی 8189114478 ، ص.پ 569-81395
شماره ثبت: 477144
سرمایه ثبتی شرکت: 460،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 58 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 15 درصد
تــلفن : 982188202376+
فکس : 982188202375+
وبسایت: nasrsepehr.com
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، بعد از پل همت، کوچه گیتا، انتهای آرمان، پلاک 2/1 طبقه چهارم
تــلفن : 983133246570+
فکس : 983133246419+
آدرس: دفتر اصفهان: خیابان امام خمینی، خیابان بسیج ، کدپستی 8189114478 ، ص.پ 569-81395
حوزه فعالیت

گروه نصر سپهر متشکل از کارکنان متخصص متعهد، با روحیه مشارکتی می باشند که با استفاده از توانمندی شرکت های زیر مجموعه در داخل و خارج ازکشور در زمینه های سرمایه گذاری، طراحی، تامین کالا و اجرا در حوزه های عمرانی، معدن،  انرژی، صنعت و کشاورزی فعالیت می نماید.

برآورده نمودن نیازهای کارفرمایان، شرکای تجاری و مشتریان مهمترین هدف ما می باشد. بدین منظور در ارتقای کیفیت، کارآیی خدمات و سرعت در تحویل، تلاش نموده و با استفاده از تکنولوژی های برتر و افزایش توان مدیریتی در این مسیر گام بر می داریم و در راه رسیدن به اهدافمان اصول علمی مدیریت، قوانین زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر قوانین حاکم برکشور را سرلوحه خود قرار می دهیم

رتبه بندی شرکت

2
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
صنعت و معدن
1
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
حسن پورسینا رییس هیئت مدیره لیسانس عمران
جلال سبحانی نایب رییس هیات مدیره لیسانس عمران
غلامرضا سفیدگیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
عباس سخن‌گو عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
حسین نوری حسین آبادی عضو هیئت مدیره دیپلم -
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 ISO 45001 : 2018 TUWWORLD
2 ISO 10004 : 2018 TUWWORLD
3 ISO 10006 : 2017 TUWWORLD
4 ISO 9001 : 2015 TUWWORLD
5 ISO 14001 : 2015 TUWWORLD