حوزه فعالیت

الف) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرح های عمرانی ملی از جمله : سد، سیلو، راه، پل و تونل، خطوط انتقال آب، برق، نفت، گاز و تاسیسات مربوطه،کارخانه های صنعتی، سیمان، پالایشگاه، نیروگاه، کشتارگاه، تصفیه خانه، معادن، اسکله و بندر، فرودگاه و ابنیه سنگین فلزی و بتونی، انبوه سازی مسکن، کلیه فعالیتهای رشته کشاورزی از جمله طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوانداری و شیلات و آبزیان، دامپروری، توسعه کشت های گلخانه ای و سایر طرح های تولیدی و زیربنایی. ب) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرح های عمرانی در خارج از کشور

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سید علی روح الامین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فوق لیسانس عمران
همایون شفیعی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس عمران
محمد حسن قطب عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
محمد نقی صباغ نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس عمران
نیما شکری زاده عضو هيئت مديره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
3 HSE (HSE Management System – E&P Forum) شرکت کنکورد
4 Quality Management System-ISO (9001:2008) شرکت کنکورد
5 Environmental Management (14001:2004) شرکت کنکورد
6 Occupational Health -OHSAS (18001:2007) شرکت کنکورد
7 Integrated Management Systems-IMS شرکت کنکورد
شماره ثبت: 63102
سرمایه ثبتی شرکت: 60،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 522 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
تــلفن : 982188510691+
فکس : 982188510690+
وبسایت: http://www.tkzp.ir/
آدرس: تهران، خيابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه الهام، شماره 8
شماره ثبت: 63102
سرمایه ثبتی شرکت: 60،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 522 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
تــلفن : 982188510691+
فکس : 982188510690+
وبسایت: http://www.tkzp.ir/
آدرس: تهران، خيابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه الهام، شماره 8
حوزه فعالیت

الف) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرح های عمرانی ملی از جمله : سد، سیلو، راه، پل و تونل، خطوط انتقال آب، برق، نفت، گاز و تاسیسات مربوطه،کارخانه های صنعتی، سیمان، پالایشگاه، نیروگاه، کشتارگاه، تصفیه خانه، معادن، اسکله و بندر، فرودگاه و ابنیه سنگین فلزی و بتونی، انبوه سازی مسکن، کلیه فعالیتهای رشته کشاورزی از جمله طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوانداری و شیلات و آبزیان، دامپروری، توسعه کشت های گلخانه ای و سایر طرح های تولیدی و زیربنایی. ب) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرح های عمرانی در خارج از کشور

رتبه بندی شرکت

1
ساختمان وابنیه
1
راه و ترابری
5
تاسیسات و تجهیزات
1
آب
5
نفت و گاز
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سید علی روح الامین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فوق لیسانس عمران
همایون شفیعی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس عمران
محمد حسن قطب عضو هیئت مدیره لیسانس عمران
محمد نقی صباغ نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس عمران
نیما شکری زاده عضو هيئت مديره لیسانس عمران
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
3 HSE (HSE Management System – E&P Forum) شرکت کنکورد
4 Quality Management System-ISO (9001:2008) شرکت کنکورد
5 Environmental Management (14001:2004) شرکت کنکورد
6 Occupational Health -OHSAS (18001:2007) شرکت کنکورد
7 Integrated Management Systems-IMS شرکت کنکورد