حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي مـرتبط با بخـش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، جنگل و مـرتع و همـچنين فعاليتهاي بازرگاني اعم از داخلـي و خارجـي، تهيه، توزيع و نيز واردات و صـادرات كليه سمـوم شيميايـي، تكنيكـال و مـواد افـزودني و كـودهاي شيميايـي و عـوامل كـنترل بيولـوژيك و فرآورده هاي كنترل غير شيميايي و نانو و بيوتكنولوژي، انواع بذر و نهال اصلاح شده كليه بخشهاي كشاورزي وخريد وفروش اراضي زراعي وباغي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
کامران انزلی مجرد عضو هیئت مدیره دکترا طب عمومی
رحمت اله قاسمی مدیرعامل لیسانس مدیریت صنعتی
داود اولیائی رئیس هیئت مدیره لیسانس مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات )
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوزسموم ارگانیک و بیو لوژیک سازمان حفظ نباتات کشور
2 مجوز واردات سموم شیمیایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور
3 کارت عضویت اشخاص حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4 پروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
5 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP ICERTI
6 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
7 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP وزارت جهاد کشاورزی
8 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
9 OHSAS:18001:2007 ISO :14001:2015 ISO:9001:2015 ICERTI
شماره ثبت: 141701
سرمایه ثبتی شرکت: 18،270 میلیون ریال
نیروی انسانی: 19 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 99.99 درصد
گروه صنعتی: کشاورزی - بازرگانی
تــلفن : 982188722253+
فکس : 982188104385+
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان فتحی شقاقی ،پلاک 27 ،طبقه اول
تــلفن : 041-42058140
آدرس: آذربایجان شرقی - هادیشهر- شهرک فرهنگیان – کوی سعدی جنوبی پلاک 29
شماره ثبت: 141701
سرمایه ثبتی شرکت: 18،270 میلیون ریال
نیروی انسانی: 19 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 99.99 درصد
گروه صنعتی: کشاورزی - بازرگانی
تــلفن : 982188722253+
فکس : 982188104385+
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان فتحی شقاقی ،پلاک 27 ،طبقه اول
تــلفن : 041-42058140
آدرس: آذربایجان شرقی - هادیشهر- شهرک فرهنگیان – کوی سعدی جنوبی پلاک 29
حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي مـرتبط با بخـش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، جنگل و مـرتع و همـچنين فعاليتهاي بازرگاني اعم از داخلـي و خارجـي، تهيه، توزيع و نيز واردات و صـادرات كليه سمـوم شيميايـي، تكنيكـال و مـواد افـزودني و كـودهاي شيميايـي و عـوامل كـنترل بيولـوژيك و فرآورده هاي كنترل غير شيميايي و نانو و بيوتكنولوژي، انواع بذر و نهال اصلاح شده كليه بخشهاي كشاورزي وخريد وفروش اراضي زراعي وباغي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
کامران انزلی مجرد عضو هیئت مدیره دکترا طب عمومی
رحمت اله قاسمی مدیرعامل لیسانس مدیریت صنعتی
داود اولیائی رئیس هیئت مدیره لیسانس مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات )
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوزسموم ارگانیک و بیو لوژیک سازمان حفظ نباتات کشور
2 مجوز واردات سموم شیمیایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور
3 کارت عضویت اشخاص حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4 پروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
5 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP ICERTI
6 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
7 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP وزارت جهاد کشاورزی
8 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
9 OHSAS:18001:2007 ISO :14001:2015 ISO:9001:2015 ICERTI