حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي مـرتبط با بخـش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، جنگل و مـرتع و همـچنين فعاليتهاي بازرگاني اعم از داخلـي و خارجـي، تهيه، توزيع و نيز واردات و صـادرات كليه سمـوم شيميايـي، تكنيكـال و مـواد افـزودني و كـودهاي شيميايـي و عـوامل كـنترل بيولـوژيك و فرآورده هاي كنترل غير شيميايي و نانو و بيوتكنولوژي، انواع بذر و نهال اصلاح شده كليه بخشهاي كشاورزي وخريد وفروش اراضي زراعي وباغي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
عبدالرحمن چراغعلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید
سید علی شرفی عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رحمت اله قاسمی نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوز واردات سموم شیمیایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور
2 کارت عضویت اشخاص حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
3 پروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4 مجوزسموم ارگانیک و بیو لوژیک سازمان حفظ نباتات کشور
5 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP ICERTI
6 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
7 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP وزارت جهاد کشاورزی
8 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
9 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
10 OHSAS:18001:2007 ISO :14001:2015 ISO:9001:2015 ICERTI
شماره ثبت: 141701
سرمایه ثبتی شرکت: 18،270 میلیون ریال
نیروی انسانی: 19 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 99.99 درصد
گروه صنعتی: کشاورزی - بازرگانی
تــلفن : 982188722253+
فکس : 982188104385+
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: http://majdagri.ir
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان فتحی شقاقی ،پلاک 27 ،طبقه اول
تــلفن : 041-42058140
آدرس: آذربایجان شرقی - هادیشهر- شهرک فرهنگیان – کوی سعدی جنوبی پلاک 29
شماره ثبت: 141701
سرمایه ثبتی شرکت: 18،270 میلیون ریال
نیروی انسانی: 19 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 99.99 درصد
گروه صنعتی: کشاورزی - بازرگانی
تــلفن : 982188722253+
فکس : 982188104385+
ایــمیل: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
وبسایت: http://majdagri.ir
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان فتحی شقاقی ،پلاک 27 ،طبقه اول
تــلفن : 041-42058140
آدرس: آذربایجان شرقی - هادیشهر- شهرک فرهنگیان – کوی سعدی جنوبی پلاک 29
حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي مـرتبط با بخـش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، جنگل و مـرتع و همـچنين فعاليتهاي بازرگاني اعم از داخلـي و خارجـي، تهيه، توزيع و نيز واردات و صـادرات كليه سمـوم شيميايـي، تكنيكـال و مـواد افـزودني و كـودهاي شيميايـي و عـوامل كـنترل بيولـوژيك و فرآورده هاي كنترل غير شيميايي و نانو و بيوتكنولوژي، انواع بذر و نهال اصلاح شده كليه بخشهاي كشاورزي وخريد وفروش اراضي زراعي وباغي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
عبدالرحمن چراغعلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید
سید علی شرفی عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رحمت اله قاسمی نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوز واردات سموم شیمیایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور
2 کارت عضویت اشخاص حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
3 پروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4 مجوزسموم ارگانیک و بیو لوژیک سازمان حفظ نباتات کشور
5 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP ICERTI
6 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
7 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP وزارت جهاد کشاورزی
8 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
9 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
10 OHSAS:18001:2007 ISO :14001:2015 ISO:9001:2015 ICERTI