حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت عبارت است از خدمات مهندسی (طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و نظارت ) در زمینه های مرتبط با صنايع تبديلی و تكميلی، ايستگاه های گاز، تجهيزات وماشين آلات صنعتی و سيلوهای ذخیره، انبارهای مکانیزه و بارگیری کشتی، اتوماسيون صنعتي، طراحی ومديريت اجرایی پروژه ها (مانند پروژه های نيروگاهی و نفت و گاز وپتروشيمی) در داخل و خارج كشور می باشد .

رتبه بندی شرکت

3
صنعت و معدن
5
تاسیسات و تجهیزات
2
نفت و گاز
5
نیرو
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
غلامرضا ابراهیمی نایب رئیس و مدیرعامل کارشناسی مکانیک
علی شاکری رئیس هیئت مدیره کارشناسی مکانیک
حسن راعی عضو هیئت مدیره کارشناسی مکانیک
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 پروانه بهره برداری سازمان صنایع و معادن خراسان
3 گواهینامه ایزو 45001 LLC
4 جواز تاسیس سازمان صنایع و معادن خراسان
5 گواهینامه ایزو 9001 LLC
6 مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
7 گواهینامه ایزو 14001 LLC
8 پروانه خدمات مهندسی وزارت صنایع
9 گواهینامه HSE_MS LLC
شماره ثبت: 8882
سرمایه ثبتی شرکت: 12،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 17 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
تــلفن : 985135422191-3+
فکس : 985135422190+
وبسایت: http://www.jttoos.co
آدرس: مشهد - كيلومتر 12 جاده قوچان - كوی صنعت
شماره ثبت: 8882
سرمایه ثبتی شرکت: 12،000 میلیون ریال
نیروی انسانی: 17 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
تــلفن : 985135422191-3+
فکس : 985135422190+
وبسایت: http://www.jttoos.co
آدرس: مشهد - كيلومتر 12 جاده قوچان - كوی صنعت
حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت عبارت است از خدمات مهندسی (طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و نظارت ) در زمینه های مرتبط با صنايع تبديلی و تكميلی، ايستگاه های گاز، تجهيزات وماشين آلات صنعتی و سيلوهای ذخیره، انبارهای مکانیزه و بارگیری کشتی، اتوماسيون صنعتي، طراحی ومديريت اجرایی پروژه ها (مانند پروژه های نيروگاهی و نفت و گاز وپتروشيمی) در داخل و خارج كشور می باشد .

رتبه بندی شرکت

3
صنعت و معدن
5
تاسیسات و تجهیزات
2
نفت و گاز
5
نیرو
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
غلامرضا ابراهیمی نایب رئیس و مدیرعامل کارشناسی مکانیک
علی شاکری رئیس هیئت مدیره کارشناسی مکانیک
حسن راعی عضو هیئت مدیره کارشناسی مکانیک
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 پروانه بهره برداری سازمان صنایع و معادن خراسان
3 گواهینامه ایزو 45001 LLC
4 جواز تاسیس سازمان صنایع و معادن خراسان
5 گواهینامه ایزو 9001 LLC
6 مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
7 گواهینامه ایزو 14001 LLC
8 پروانه خدمات مهندسی وزارت صنایع
9 گواهینامه HSE_MS LLC