شما اینجا هستید!

اعضای هیئت مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

غلامرضا صحرائیان

رییس هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مکانیک

مهدی گلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری کارآفرینی

یداله شمایلی

نایب رییس هیئت مدیره

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی