شما اینجا هستید!
ساخت باتوم رینگ نیروگاه سیه بیشه
ساخت باتوم رینگ نیروگاه سیه بیشه


شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

ساخت شیرپروانه ای 240 تنی کارون
ساخت شیرپروانه ای 240 تنی کارون


شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

اجرای سیلوها بصورت EPC
اجرای سیلوها بصورت EPC


شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

 باسداکتهای نیروگاه سیاه بیشه EP
باسداکتهای نیروگاه سیاه بیشه EP


شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

عملیات تکمیل مسیر سنندج –مریوان
عملیات تکمیل مسیر سنندج –مریوان


شرکت توسعه آب و خاک نصر

راههای روستایی شهرستان کامیاران
راههای روستایی شهرستان کامیاران


شرکت توسعه آب و خاک نصر

نفت خزر
نفت خزر


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

نصب تجهیزات نفلین سینیت آذرشهر
نصب تجهیزات نفلین سینیت آذرشهر


شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

نیروگاه سد خداآفرین
نیروگاه سد خداآفرین


شرکت توسعه سیلوها

تقاطع غیرهمسطح سهند
تقاطع غیرهمسطح سهند


شرکت توسعه سیلوها

مخازن دوجداره عسلویه فاز 14
مخازن دوجداره عسلویه فاز 14


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل رودخانه کن - آزادگان
پل رودخانه کن - آزادگان


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل رودخانه کن - بلوار معلم
پل رودخانه کن - بلوار معلم


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

Zabol Slaughter House
Zabol Slaughter House


مخازن عسلویه فاز 20و21
مخازن عسلویه فاز 20و21


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

مخازن دو جداره عسلویه فاز 6و7و8
مخازن دو جداره عسلویه فاز 6و7و8


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

مخازن دوجداره عسلویه فاز 9 و 10
مخازن دوجداره عسلویه فاز 9 و 10


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

مخازن دوجداره عسلویه فاز 4 و 5
مخازن دوجداره عسلویه فاز 4 و 5


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

کشتارگاه یزد
کشتارگاه یزد


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

بندر خرمشهر
بندر خرمشهر


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

آبگیر نیروگاه نکا
آبگیر نیروگاه نکا


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل حافظ شیراز
پل حافظ شیراز


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل هشتم اهواز
پل هشتم اهواز


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل رودخانه کارون
پل رودخانه کارون


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

بندر صیادی نهر قصر
بندر صیادی نهر قصر


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

بندر چند منظوره امیر آباد
بندر چند منظوره امیر آباد


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

مخازن دو جداره عسلویه فاز 19
مخازن دو جداره عسلویه فاز 19


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

تصفیه خانه سیستان
تصفیه خانه سیستان


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

تاسیسات انتقال آب جفیر
تاسیسات انتقال آب جفیر


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

تصفیه خانه شهر قدس
تصفیه خانه شهر قدس


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل راه آهن تهران آزادگان و فتح
پل راه آهن تهران آزادگان و فتح


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

پل آزادگان سعیدی
پل آزادگان سعیدی


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

مخازن دوجداره سیری
مخازن دوجداره سیری


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

مخازن دوجداره جزیره خارگ
مخازن دوجداره جزیره خارگ


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

خط انتقال گاز دهگلان
خط انتقال گاز دهگلان


شرکت جهاد نصر کرمان

خط انتقال گاز سنگان
خط انتقال گاز سنگان


شرکت جهاد نصر کرمان

انتقال آب دشت سيستان
انتقال آب دشت سيستان


شرکت جهاد نصر کرمان

زیرسازی بزرگراه قشم
زیرسازی بزرگراه قشم


شرکت جهاد نصر کرمان

مخازن دوجداره عسلویه فاز 22 و 24
مخازن دوجداره عسلویه فاز 22 و 24


شرکت مهندسی پناه ساز ایران

دسته بندی شرکت ها
پروژه های شرکت ها
فیلتر بر اساس وضعیت
فیلتر بر اساس استان