اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی گلی رئیس هیئت مدیره دکتری کارآفرینی
دکتر اسماعیل میرحبیبی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری
داوود اولیائی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارشناس مکانیک
مرتضی خزائی دبیر هیئت مدیره کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شماره ثبت: 298420
سرمایه ثبتی شرکت: 410000000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
تــلفن : 021-88551519
فکس : 02188551128
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
شماره ثبت: 298420
سرمایه ثبتی شرکت: 410000000 میلیون ریال
درصد مالکیت تلاشگران: 100 درصد
تــلفن : 021-88551519
فکس : 02188551128
آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان 18 پلاک 21
اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
مهدی گلی رئیس هیئت مدیره دکتری کارآفرینی
دکتر اسماعیل میرحبیبی نایب رئیس هیئت مدیره دکتری
داوود اولیائی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارشناس مکانیک
مرتضی خزائی دبیر هیئت مدیره کارشناس ارشد مدیریت صنعتی