حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي مـرتبط با بخـش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، جنگل و مـرتع و همـچنين فعاليتهاي بازرگاني اعم از داخلـي و خارجـي، تهيه، توزيع و نيز واردات و صـادرات كليه سمـوم شيميايـي، تكنيكـال و مـواد افـزودني و كـودهاي شيميايـي و عـوامل كـنترل بيولـوژيك و فرآورده هاي كنترل غير شيميايي و نانو و بيوتكنولوژي، انواع بذر و نهال اصلاح شده كليه بخشهاي كشاورزي وخريد وفروش اراضي زراعي وباغي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سارا میرزایی عضو هیئت مدیره دکترا تخصصی مدیریت بازرگانی
مهدی عربی مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره دکترا زبان و ادبیات فرانسه
احمد بذلی رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوزسموم ارگانیک و بیو لوژیک سازمان حفظ نباتات کشور
2 مجوز واردات سموم شیمیایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور
3 جواز تاسیس کارخانه بسته بندی وزارت جهاد کشاورزی
4 مجوز باغبانی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
5 برند گیله ثبت علائم تجاری
6 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
7 مجوز زراعت نباتات علوفه ای (یونجه ) نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
8 IMS ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS:18001:2007 ICERTI
9 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذاییISO HACCP ICERTI
شماره ثبت: 141701
سرمایه ثبتی شرکت: 18،270 میلیون ریال
نیروی انسانی: 13 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 95 درصد
تــلفن : 982188722253+
فکس : 982188104385+
ایــمیل:
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان فتحی شقاقی ،پلاک 27 ،طبقه اول
شماره ثبت: 141701
سرمایه ثبتی شرکت: 18،270 میلیون ریال
نیروی انسانی: 13 نفر
درصد مالکیت تلاشگران: 95 درصد
تــلفن : 982188722253+
فکس : 982188104385+
ایــمیل:
آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،خیابان فتحی شقاقی ،پلاک 27 ،طبقه اول
حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي مـرتبط با بخـش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، جنگل و مـرتع و همـچنين فعاليتهاي بازرگاني اعم از داخلـي و خارجـي، تهيه، توزيع و نيز واردات و صـادرات كليه سمـوم شيميايـي، تكنيكـال و مـواد افـزودني و كـودهاي شيميايـي و عـوامل كـنترل بيولـوژيك و فرآورده هاي كنترل غير شيميايي و نانو و بيوتكنولوژي، انواع بذر و نهال اصلاح شده كليه بخشهاي كشاورزي وخريد وفروش اراضي زراعي وباغي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح می باشد .

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت مدرک رشته تحصیلی عکس
سارا میرزایی عضو هیئت مدیره دکترا تخصصی مدیریت بازرگانی
مهدی عربی مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره دکترا زبان و ادبیات فرانسه
احمد بذلی رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گـــواهی نامه هـا

ردیف گواهینامه / استاندار منبع تصویر گواهینامه
1 مجوزسموم ارگانیک و بیو لوژیک سازمان حفظ نباتات کشور
2 مجوز واردات سموم شیمیایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور
3 جواز تاسیس کارخانه بسته بندی وزارت جهاد کشاورزی
4 مجوز باغبانی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
5 برند گیله ثبت علائم تجاری
6 سیستم های مدیریت مواد غذایی ایزو 22000:2005 ICERTI
7 مجوز زراعت نباتات علوفه ای (یونجه ) نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان جلفا
8 IMS ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS:18001:2007 ICERTI
9 تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذاییISO HACCP ICERTI