استادیوم فوتبال فولاد خوزستان

مترو آزادگان

راه و تــونـل

سد

نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

معرفی تلاشگران اقتصاد پایدار

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار در راستای اجرای قانون لایحه الحاق موسسات جهاد توسعه، جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد تحقیقات به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوبه مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرای آئین نامه ها ودستورالعمل های واگذاری بخشی از سهام موسسات مذکور به ایثارگران، جانبازان ،آزاده گان وخانواده معظم شهدا و کارکنان واجد شرایط وزارت جهاد کشاورزی مصوب مجمع عمومی موسسات مذکور توسط شرکت نصر معین پارسایان به نمایندگی از ایثارگران و کارکنان و بعنوان کارگزار موسسات فوق الذکر در تاریخ 95/1/16 به شماره ثبت 489483 در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر سهام تعداد 38 شرکت از شرکتهای وابسته به موسسات یادشده به شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار واگذار گردیده است و متعاقب آن حدود 75 درصد سهام شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار به بیش از بیست هزار نفر از ایثارگران، جانبازان ،آزاده گان وخانواده معظم شهدا و کارکنان واجد شرایط وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و باقیمانده سهام نیز در حال واگذاری می باشد . شرکتهای گروه تلاشگران دارای سوابق و رتبه های دارای صلاحیت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های : پیمانکاری شامل: 1 ساختمان وابنیه-.2 راه و ترابری-.3 صنعت و معدن-.4 تاسیسات و تجهیزات-.5 کشاورزی.6 آب-.7 مرمت آثار باستانی-.8 کاوش های زمینی-.9 ارتباطات-.10نفت و گاز-.11 نیرو مشاوره شامل: 1-گروه شهرسازی ومعماری2-گروه راه وترابری3-گروه مهندسی آب4-گروه مطالعات کشاورزی5-گروه انرژی6-گروه پست ومخابرات7-گروه صنعت8-گروه معدن9-گروه نفت وگاز با ظرفیت بیش از پانزده هزار میلیارد تومان می باشند و تاکنون منشاء اثرات پرخیر و برکتی در برهه های مختلف سازندگی و توسعه و آبادانی کشور بوده اند و قادر به اجرای کلیه پروژه های ملی و فرا ملی در بخشهای مختلف بصورت (PC) , (EPC), (EPCF), (BOT), (IPP) و انجام فعالیتهای بازرگانی می باشند .

آخریــن اخبـار

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران

به استناد آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ بدینوسیله از کلیه...

سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷

مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره ۸۴۳۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ جلسه مجمع عمومی عادی بطور...

دوشنبه ۵ شهریور ۹۷

ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره شرکت تلاشگران تعیین شدند

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، اولین جلسه...

شنبه ۱۰ شهریور ۹۷